Hospice Kajan in Hilversum.

11-10-2014 17:16Een hospice is een "thuis" voor mensen in de laatste levensfase. De meeste mensen die geconfronteerd worden met een naderend einde zullen er voor kiezen om thuis te sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging te zwaar is voor de familie of als de thuiszorg onvoldoende hulp kan bieden. Een hospice brengt dan uitkomst, daar wordt men op een persoonlijke manier verzorgd en verpleegd en kan men in alle rust afscheid van elkaar nemen.

De visie op zorg:

In Hospice Kajan staat de bewoner centraal in al zijn of haar wensen. Deze centrale positie van de bewoners is het uitgangspunt in de palliatieve zorgverlening, de organisatie van de zorg en het te voeren beleid.

Iedereen is welkom. Een geldige indicatie is noodzakelijk voor een opname. In specifieke situaties kan een opname niet plaatsvinden omdat het huis zo zijn beperkingen heeft. Hierover is altijd overleg.

De naam Kajan:

Het Hospice draagt de naam Kajan. Het is de originele naam van de villa aan de Borneolaan. Het is niet bekend wie de naam heeft gegeven. Het komt waarschijnlijk uit het Indonesisch en betekent 'beschutte plaats aan de rivier'.Contact:

Hospice Kajan is 24 uur per dag bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 035-6728740.

Hospice Kajan is een activiteit van de Stichting Hospice Gooi & Vechtstreek.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 41195171.

RSIN nummer van Hospice Kajan is 809972359.

Hospice Kajan:

Borneolaan 18, 1217 HA  Hilversum


Telefoon:

035 - 672 87 40

Fax:

035 - 672 87 60
 

E-mail:

info@hospicekajan.nl

Website:

www.hospicekajan.nl
 

Bankreknr:

 NL 66 SNS 082.14.28.144

tnv de Stichting Hospice Gooi & Vechtstreek te Hilversum

Directeur:

Mevrouw M. van der Burgh - Smit
Direct: 035-672 87 52

Coördinator Vrijwilligers:

Mevrouw Chr. de Groot
Direct: 035-672 87 53

Financiële administratie:

Mevrouw J. de Gooijer
Direct: 035-672 87 55


Bron:  www.hospicekajan.nl