Hospice Rozenheuvel in Rozendaal.

02-03-2023 13:59

 

 

Hospice Rozenheuvel:

 


Hospice Rozenheuvel is er voor ernstig zieke mensen die zich in de laatste weken of maanden van hun leven bevinden. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige omgeving. Wij noemen dat palliatieve terminale zorg. Ook kunnen gasten kortdurend worden opgenomen voor bestrijding van de klachten die zij ervaren zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid, verwardheid en onrust. We zetten onze expertise in om deze klachten te verminderen.

 

 

 

Rondleiding door hospice Rozenheuvel.

 

 

 

 

Symptoombestrijding:


Ernstig zieke mensen ervaren vaak veel klachten in de laatste levensfase. Deze klachten zijn in de thuissituatie soms moeilijk onder controle te krijgen. Een kortdurende opname kan dan uitkomst bieden. Hierbij kijken we 24 uur per dag welke symptomen er zijn en hoe deze ontstaan. Tijdens en na de analyse stemmen we de behandeling en medicatie op elkaar af om de klachten goed onder controle te krijgen. De verpleegkundigen in Rozenheuvel overleggen met de huisarts en behandelaren van de gast over de terugkeer naar huis en het onder controle houden van de klachten.

 

 

Laatste thuis:


Soms is thuis blijven wonen in de laatste weken of maanden van het leven geen optie meer, dan kan Rozenheuvel een laatste thuis zijn. Voor een opname in ons hospice heeft de patient een terminaalverklaring nodig van de behandelend arts of de huisarts.

 

Een team van zorgverleners staat 24 uur per dag klaar voor de gasten in Rozenheuvel. Samen met de gast en zijn of haar naasten wordt gekeken hoe we deze laatste levensfase zo prettig mogelijk in kunnen vullen. Waar in een eerder stadium van de ziekte de focus lag op dagen toevoegen aan het leven, ligt deze nu op leven toevoegen aan de dagen. Wij willen mogelijk maken dat mensen waardig afscheid van het leven nemen en zich kunnen voorbereiden op het sterven. Onze zorg is er dan ook op gericht om de patiënt en diens naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces. Zo heeft Hospice Rozenheuvel bijvoorbeeld een psychosociaal medewerker die de gasten en de naasten ondersteunt. Gasten krijgen in Rozenheuvel een kamer, die ze met eigen spullen een zo persoonlijk mogelijke sfeer kunnen geven. Rozenheuvel heeft 10 kamers, de faciliteiten en grootte van de kamers verschillen.

 

 

Aanmelden:


Hospice Rozenheuvel neemt in de eerste plaats patiënten op uit de buurt van Arnhem, maar ook mensen van buiten de regio zijn welkom. Aanmelding gaat altijd via de huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis. Aanmelden kan via onderstaande knop.

 

 

 

Aanmelden hospice Rozenheuvel

 

 


Wat zijn de kosten voor zorg in Hospice Rozenheuvel?

 

De zorg in Hospice Rozenheuvel wordt betaald door uw zorgverzekeraar en valt onder zorg uit de basisverzekering. Alleen ‘de handen aan bed’ worden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor de overige zorg en verblijfskosten vragen wij een eigen bijdrage van onze gasten van € 45,00 per dag. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt (een deel ) van de eigen bijdrage vergoed via de aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polis. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Leger des Heils. Als u de eigen bijdrage niet kunt betalen, kijken we graag met u mee om te komen tot een oplossing.

 

 

Verblijf van familie:

 

Als familie / naasten willen blijven logeren dan is dat in specifieke situaties mogelijk op de kamer van de gast of op een logeerkamer na overleg met de verpleging

 

Het hospice biedt de mogelijkheid dat één familielid/naaste ’s avonds mee kan eten. Een warme maaltijd kost € 7,50.

 

Bezoek kan in bepaalde gevallen in overleg met de verpleging tegen een vergoeding een broodmaaltijd krijgen. Een ontbijt kost € 5,00 en voor de lunch wordt € 5,00 gerekend. Hier kunnen maximaal twee familieleden/naasten gebruik van maken.

 


Netwerk palliatieve zorg


Hospice Rozenheuvel werkt samen met allerlei organisaties binnen het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers. Op de website van netwerk palliatieve zorg vindt u meer informatie over het netwerk en de betrokken organisaties. Ook de actuele bedbezetting van Hospice Rozenheuvel is hier te vinden via de groene button 'Beschikbare hospiceplaatsen' op de homepage.

 

 

Vrijwilligers en vrienden:


Binnen Hospice Rozenheuvel maken we veel gebruik van vrijwilligers, die vol overgave en liefde mensen in de laatste periode van hun leven een zo prettig mogelijke tijd willen geven. Zij staan onder leiding van het verplegend personeel. Mede dankzij deze vrijwilligers kunnen we nog beter aan de wensen van onze gasten voldoen.

 

 

 

Website vrienden van Hospice Rozenheuvel.

 

 

Adres:

Hospice Rozenheuvel

Rosendaalselaan 20

6891 DD Rozendaal

Tel: 026 364 5792