Hospie de Liefde in Rotterdam.

11-10-2014 17:02

Hospice-de-Liefde-liefdevol-voedsel-bereiden

fotografie: Lucy Lambriex.De zeven uitgangspunten:


We wenden ons onvoorwaardelijk toe naar het lijden van de stervenden

We werken vanuit de vastberaden wil het lijden van stervenden te verzachten

We zien het 'niet kunnen aanvaarden van wat is' als bron van mentaal lijden

In het loslaten van jezelf en de wereld kun je je oefenen

Iedere mens draagt op ieder moment de mogelijkheden voor dat loslaten in zich

We gaan altijd uit van de situatie van de stervende

We leveren voor iedere stervende maatwerk langs drie sporen: het zorginhoudelijke, het spirituele en het relationele spoorContact:

Wil je contact met Hospice de Liefde, stuur ons dan een mail via de Website.

Of vul het contactformulier in: https://www.hospicedeliefde.nl/contactformulier/

Voor meer informatie bel je naar telefoonnummer: 06 81 88 28 90.


Bron:  www.hospicedeliefde.nl