Hulp bij het sterven.

28-08-2014 21:02Iedereen leeft op een andere manier naar de dood toe. De een aanvaardt de dood, geeft zich over of berust erin. De ander verzet zich of wil de dood niet onder ogen zien. Het kan zijn dat u hier elke dag weer anders in staat. De ene dag kan de dood u misschien niet snel genoeg komen. De andere dag hoopt u nog zo lang mogelijk te blijven leven.

Moment van sterven:

Het moment van sterven is bijna niet te voorspellen. Het kan zijn dat u gebukt gaat onder deze onzekerheid. Er kan een moment aanbreken dat u vindt dat het genoeg is geweest. Misschien omdat de pijn en de ongemakken te zwaar voor u zijn. Of omdat u het idee heeft dat u 'klaar' bent met uw leven. U heeft, als u dat wilde, afscheid genomen van uw dierbaren. U heeft gezegd wat u wilde zeggen, maar uw lichaam blijkt sterker dan verwacht. Dan kan bij u de vraag opkomen of de dood versneld kan worden.

Versnellen van de dood:

Deze wens kan een momentopname zijn en weer weggaan. Maar hij kan ook steeds weer terugkomen. En leiden tot het besluit uw dood te versnellen. Dit besluit neemt u niet zomaar. Misschien wilt u daarover praten met uw naasten. Voor hen kan uw besluit moeilijk te accepteren zijn. Maar het is en blijft úw keuze. Vraag hen dit te respecteren.

U kunt hier ook met uw huisarts of specialist over praten. En hem vragen wat de mogelijkheden zijn om uw sterven te versnellen. Een aantal mogelijkheden:

  • afzien van verdere behandeling
  • stoppen met medicijnen
  • ophouden met eten en drinken
  • euthanasie
  • hulp bij zelfdoding


Bron: www.kanker.nl