Hulp bij het sterven..

02-03-2019 21:39Het kan zijn dat u klaar bent met het leven in uw situatie. Bijvoorbeeld door de pijn en de ongemakken. Blijkt uw lichaam sterker dan verwacht, dan wilt u misschien uw dood versnellen. 


Bij voorkeur bespreekt u dit met uw naasten. Voor hen kan uw besluit moeilijk te accepteren zijn.


Maar het is en blijft úw keuze. Vraag hen dit te respecteren. 


U kunt er ook met uw huisarts of specialist over praten. Hij weet vaak ook wat de mogelijkheden zijn om uw sterven te versnellen.


Bijvoorbeeld:


  • afzien van behandeling
  • stoppen met medicijnen
  • stoppen met eten en drinken
  • euthanasie
  • hulp bij zelfdoding


Afzien van behandeling:

U kunt besluiten om af te zien van behandelingen die het leven wat verlengen. Misschien heeft u dit al vastgelegd in een behandelverbod. 


Voorbeelden van behandelingen die het leven verlengen: 


  • het geven van antibiotica om infecties te bestrijden 
  • reanimeren bij een hartstilstand: hartmassage door middel van druk en beademing


Stoppen met medicijnen:

U kunt uw dood proberen te bespoedigen door de medicijnen die bedoeld zijn om uw ziekte(n) te remmen, niet meer in te nemen. Stop nooit zomaar, maar bespreek dit altijd vooraf met uw arts.


Deze kan u vertellen wat er gebeurt als u stopt met de medicijnen. 


Stoppen met eten en drinken:

U kunt besluiten helemaal te stoppen met eten en drinken. Dit wordt ook wel 'versterven' genoemd. Uw arts zal u hierin begeleiden.


Als u niet meer eet en drinkt gaat het lichaam zijn eigen voorraden aanspreken. Daardoor droogt u uit. Dorst hoeft u niet altijd te hebben. Wel kunt u last hebben van een droge mond. Het helpt als


iemand uw mond en lippen nat houdt met wat water of ijs.


In de praktijk blijkt dat het stoppen met eten en drinken meestal tot een rustig sterfbed leidt. Het bewustzijn daalt. Daardoor ervaart u minder pijn. Ook is er minder kans op kortademigheid en braken. Hoe snel of hoe langzaam versterven tot de dood leidt, is meestal niet in te schatten.


Euthanasie:

Als u vindt dat u ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kunt u uw huisarts vragen uw leven te beëindigen. Dit heet euthanasie. De huisarts zal dit verzoek zorgvuldig overwegen en een andere arts om raad vragen. Euthanasie mag namelijk alleen onder strenge voorwaarden worden toegepast.


Lees meer over euthanasie.


Hulp bij zelfdoding:

Als u vindt dat u ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kunt u uw huisarts vragen u te helpen bij zelfdoding. De huisarts zal dit verzoek zorgvuldig overwegen en een andere arts om raad vragen. Hulp bij zelfdoding mag namelijk alleen onder strenge voorwaarden worden toegepast.


Lees meer over hulp bij zelfdoding.
Bron: www.kanker.nl