Hulp van vrijwilligers.

11-02-2019 19:28


                     

Als aanvulling op de zorg door professionele zorgverleners kunnen vrijwilligers zorg verlenen. Voor patiënt en naasten kan de vrijwilliger veel betekenen. Dankzij de vrijwilliger kan de naaste bijvoorbeeld even tijd voor zichzelf vrijmaken. 


Organisaties die zich bezighouden met vrijwillige zorg zijn bijvoorbeeld: kerken, VPTZ-organisaties (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), het Rode Kruis en Humanitas.


Vrijwilligers kunnen zieken bezoeken of gezelschap houden, waken of boodschappen doen. Ook kunnen zij emotionele ondersteuning bieden en zoeken naar oplossingen voor problemen die iemand ervaart. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zijn speciaal opgeleid om mensen in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.


Buddy's:

In sommige plaatsten zijn ook buddy's. Zij kunnen u emotionele steun geven, gaan met u mee naar het ziekenhuis of kunnen samen met u iets doen. Met de buddy kunt u ook praten over het ziek zijn en de gevolgen daarvan.Bron: www.kanker.nl