Ik wil euthanasie...

09-02-2014 14:08
 

 

Betekenis van euthanasie

Het woord euthanasie komt van het Griekse woord euthanatos, dat letterlijk ‘een goede dood’ betekent. Van euthanasie is sprake als een arts aan een patiënt een dodelijk middel toedient, op verzoek van de patiënt zelf. De patiënt krijgt via een infuus een slaapmiddel toegediend dat hem of haar in een diepe comateuze slaap brengt. Hierna wordt een spierverslappend middel ingespoten, zodat het hart er mee stopt. Deze hele procedure neemt nog geen 10 minuten in beslag.


Redenen voor euthanasie?

Deze site is bedoeld om u eerlijke informatie te geven over de mogelijkheden van verzorging in de laatste levensfase. Soms ontstaat de indruk dat euthanasie de enige mogelijkheid is om waardig te kunnen sterven. We vinden dat te kort door de bocht en denken dat hierdoor onvoldoende wordt ingegaan op de onderliggende redenen. Heeft men verlangens die wellicht op een andere wijze vervuld kunnen worden? Door te snel over het beëindigen van het leven te spreken, wordt deze vraag overgeslagen.

Misschien bent u wel heel eenzaam en ziet u het leven niet meer als waardevol. Of u bent al een tijd ziek en kunt het lijden niet langer verdragen. Er kunnen zoveel redenen zijn waarom u nadenkt over het beëindigen van uw leven. Hieronder gaan we in op verschillende redenen.


 


 


Euthanasie bij lijden

Denkt u na over euthanasie bij lijden? Angst voor ernstig lijden heeft vaak te maken met angst voor pijn en de mogelijkheid dat u zelf de controle verliest over uw leven en uw waardigheid. Gelukkig zijn nagenoeg alle vormen van pijn te behandelen.


 


Pijnbestrijding bij lijden

Niet elke vorm van pijnbestrijding kan thuis plaatsvinden, maar zeker wel in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Wanneer de pijnbestrijding niet (meer) afdoende is kan, in overleg met de arts, bekeken worden of palliatieve sedatie een optie is.


 


Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Dit kan worden toegepast bij patiënten die nog hooguit één tot twee weken te leven hebben en die lijden aan symptomen die niet meer op een andere manier voldoende behandeld kunnen worden.


 


Lijden verlichten door palliatieve sedatie

Het doel van palliatieve sedatie is het lijden, als gevolg van de ziekte, te verlichten. Met behulp van medicatie wordt het bewustzijn verlaagd, waardoor u soezerig wordt of in slaap valt. Door de palliatieve sedatie ontstaat er zowel lichamelijk als geestelijk rust. Palliatief betekent verzachtend of verlichtend en sedatie wil zeggen: kalmeren, geruststellen.


 


Palliatieve sedatie is geen euthanasie

Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Het sterven blijft het gevolg van de ziekte en niet van de toegediende medicijnen. Het sterven wordt door de sedatie niet versneld. Palliatieve sedatie verschilt dan ook wezenlijk van euthanasie.


 


Hospice voor palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie kan plaatsvinden in een hospice. Veel voorkomende redenen dat mensen in een hospice worden opgenomen: Pijn, Delier (plotselinge ernstige verwardheid), dementie, dyspnoe (ernstig angstig gevoel dat de ademhaling tekortschiet), overmatig hoesten, gewichtsverlies en gebrek aan eetlust, klachten van de mond, misselijkheid en braken, obstipatie, uitdroging, vermoeidheid en zorg in de stervensfase.


 


 


Mijn partner wil euthanasie

Het kan heel moeilijk zijn, wanneer uw partner of familielid nadenkt over euthanasie. U wilt u aan de ene kant dat de ander zo min mogelijk lijdt. Maar aan de andere kant wilt u uw geliefde zo lang mogelijk bij u houden en er zo goed mogelijk voor zorgen.


Bespreek uw gevoelens over euthanasie

Dat kan er toe leiden dat u uw eigen gevoel aan de kant zet en meegaat in het gevoel van uw zieke partner of familielid. Het is op zo’n moment tijd om eerlijk tegen elkaar te zijn. De dood is immers onomkeerbaar en het laatste wat jullie beiden willen, is dat u afscheid neemt op een manier die niet voor beiden ‘goed’ is. Bespreek uw gevoel eerlijk en wéét dat iemand die pijn lijdt niet altijd een juist besluit kan nemen.


Pijnbestrijding voor uw geliefde

Pijnbeleving is geen goede raadmeester. Zorg daarom eerst voor een goede pijnbestrijding. Dit kan bijvoorbeeld door palliatieve zorg in te schakelen. Dit zijn mensen die gespecialiseerd zijn in het verlenen van zorg in de laatste levensfase. Zij kunnen jullie helpen om samen een goede laatste tijd met elkaar te hebben, zonder de verantwoordelijkheid voor de zórg van uw geliefde.


Hospice met een prettige sfeer

In een hospice, waar palliatieve zorg kan plaatsvinden, heerst geen ziekenhuissfeer. Er is ruimte om de familie te ontvangen, privacy te hebben en op andere momenten dingen te delen die er kunnen leven. Personeel in een hospice heeft ervaring met stervensbegeleiding en dat kan zeker een geruststelling zijn.


Rouwproces achterblijvende partner

Wanneer u op een goede manier afscheid van elkaar kunt nemen, zorgt dat ervoor dat de achterblijvende partner het rouwproces beter kan doorleven.


 


 


Euthanasie bij ongeneeslijk ziek

U of jij bent ongeneeslijk ziek. Misschien al een hele tijd of wellicht nog maar sinds kort. Liggend op bed heeft u veel tijd om na te denken. Na te denken over de tijd die komen gaat. Wat komt er nu? Waar u eerst was gericht op genezing, moet u nu een andere kant uit kijken en dat is moeilijk. Misschien denkt u na over euthanasie, omdat lijden een groot onderdeel zal worden van de dag.

Wanneer u zó denkt, is de gedachte aan een versneld einde door euthanasie voor de hand liggend.


Palliatieve zorg: alternatief voor euthanasie

Toch willen we ook graag vertellen over andere mogelijkheden. In Nederland bestaat uitgebreide palliatieve zorg. Palliatieve zorg is erop gericht om u in uw laatste levensfase te begeleiden. Samen met uw geliefden wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.


Pijnbestrijding bij ongeneeslijke ziekte

In eerste instantie willen veel mensen het liefst thuis sterven. Toch is dat niet altijd mogelijk. De verzorging van u in de laatste fase kan zodanig intensief zijn, dat professionele hulp nodig is. Bijvoorbeeld voor goede pijnbestrijding. Met name de medicatie die voorhanden is in zorginstellingen en hospices kan veel lijden voorkomen.


Hospice voor ongeneeslijk zieken

Wat is een hospice? Een hospice biedt aan mensen in hun laatste levensfase alle nodige zorg. Dit gebeurt in een rustige, persoonlijk en huiselijke sfeer waar ook vrienden en familie van harte welkom zijn. U kunt gebruik maken van de Zorgkiezer van Agora om Palliatieve Zorg bij u in de buurt te vinden.


Soorten zorg in hospices

Er zijn verschillende soorten hospicezorg. Er zijn hospices die helemaal worden bemand door vrijwilligers, de zogenaamde ‘Bijna-thuis-huizen”. Daarnaast zijn er hospices waar 24 uur per dag medische zorg voorhanden is en vrijwilligers werkzaam zijn. Wanneer u in een vergevorderd stadium van uw ziekte bent, verlenen zij continue en totale zorg, die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht.


Kwaliteit van leven in hospices

Het doel van hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van uw leven. Naast de beste medische zorg, kunt u ook steeds uw vragen stellen en is er ruimte voor uw eigen wensen omtrent uw levenseinde. Er is een grote vraag naar hospice zorg. Over het algemeen kunt u hospicezorg aanvragen als de levensverwachting korter is dan drie maanden.


 


Euthanasie bij dementie

In Nederland lijden ongeveer 243.000 mensen aan dementie. Daarvan is meer dan 60% van de mensen gediagnostiseerd met Alzheimer. Vooral in de beginfase van Alzheimer kunt u met de vraag worstelen:

"
Hoe ver laat ik dementie komen, voordat ik het leven niet meer waardig vind?’

 

 

 


Euthanasie verklaring

Hoe ver laat u het komen? Speelt deze vraag bij u? Weet dan dat kiezen voor het ondertekenen van een euthanasie wilsverklaring, nog voordat de situatie zich aandient, veel nadelen kent. Nu denkt u wellicht een weloverwogen keuze te kunnen maken, maar grenzen kunnen veranderen. Ook is de mate van welbevinden onregelmatig. Dit maakt het voor een verzorgende extra moeilijk om een besluit te nemen.


 


 


Moeilijk besluit bij alzheimer

In de praktijk zijn artsen tot nu toe niet bereid geweest om euthanasie toe te passen bij vergevorderde alzheimer of andere vormen van dementie. Alleen in de beginfase, wanneer u nog volledig toerekeningsvatbaar bent en u de gedachte aan het verlies van regie als ondraaglijk lijden ervaart, wordt euthanasie toegestaan.


 


In rust afscheid nemen bij dementie

Het is belangrijk om te weten dat vaak tot laat in het dementieproces nog contact mogelijk is. Dit geeft geliefden de mogelijkheid om in alle rust afscheid van u nemen. Met de juiste palliatieve zorg wordt u op een menswaardige manier tot het einde toe verzorgd, samen met uw familie. Deze vorm van afscheid vindt vaak plaats binnen een verzorgingshuis of een hospice.


 


 


Euthanasie bij eenzaamheid

Mogelijk denkt u na over euthanasie door eenzaamheid. Een mens is een sociaal wezen en als sociale contacten wegvallen, dan kan een gevoel van nutteloosheid u overvallen. Een gevoel dat mensen mét sociale contacten niet gemakkelijk zullen begrijpen. Leegte en gemis kunnen ervoor zorgen dat u zich totaal overbodig voelt. Wellicht bent u de zin in het leven helemaal verloren en verlangt u naar het einde.

"
Wat heeft mijn leven nog voor nut?”


Euthanasie en wetgeving

Zonder afbreuk te willen doen aan een zeer indringend gevoel, is eenzaamheid volgens de Nederlandse wetgeving géén reden om toestemming tot euthanasie te verlenen. Dit is belangrijk om te weten. Maar wat kunt u dan wél doen, wanneer u zo door eenzaamheid bent getroffen?


Praat over uw eenzaamheid

Weet iemand in uw omgeving van uw eenzaamheid? Het is voor sommigen een enorme drempel om eerlijk toe te geven dat hun leven zinloos lijkt te zijn geworden. Toch ligt hierin een eerste stap in de richting van de oplossing.

Deel uw gevoel met een buurvrouw, een huisarts of familielid. Door erover te praten, kunnen jullie gezamenlijk op zoek gaan naar een nieuw doel in uw leven. Dit kan misschien door u aan te sluiten bij een vereniging of kerkelijke instelling. Maar ook zijn er allerlei organisaties die hun uiterste best willen doen om u weer in contact te brengen met andere mensen.


Lichtpuntje voor anderen met eenzaamheid

Houd hierbij altijd voor ogen dat u zeker niet de enige bent in Nederland die eenzaam is. Misschien kunt u nog heel veel betekenen voor een ander die ook te kampen heeft met eenzaamheid. U bent een ander dan niet tot last, maar kunt zelfs een lichtpuntje in zijn of haar bestaan worden.

Hulp vragen? Gewoon doen!


 


 

Bron:   www.ik-wil-euthanasie.nl