Informatie over leefstijl helpt mensen met kanker.

17-09-2019 18:06


Mensen die na de diagnose kanker meer bewegen en gezonder eten, ervaren een betere kwaliteit van leven dan hun lotgenoten die dit niet doen. Maar na een kankerdiagnose krijgen mensen vaak geen of heel weinig voorlichting over leefstijl en voeding. Dat is niet verwonderlijk, als je bedenkt dat de meeste zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en artsen, ook niet getraind zijn om leefstijladvies te geven.


Dit alles blijkt uit het promotie-onderzoek van Merel van Veen bij Wageningen Universiteit en Integraal Kankercentrum Nederland en in opdracht van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie.


Onze website Voedingenkankerinfo.nl is ontwikkeld om betrouwbare informatie over voeding en kanker eenvoudig beschikbaar te maken en is gebaseerd op de bevindingen van dit promotie-onderzoek.


Informatie over preventie, tijdens en na afloop van kanker:

Veel groente en fruit, weinig rood vlees en geen bewerkt vlees en liever geen alcohol, dat is de kern van het advies voor gezonde voeding voor de preventie van kanker zoals het Wereld Kanker Onderzoek Fonds dit geeft. Deze informatie is onderdeel van Voedingenkankerinfo.nl en tref je aan bij Kankerpreventie.


Voor het advies om voldoende te bewegen ligt de norm op een half uur matig intensief bewegen per dag. Weinig mensen halen de normen en deze zijn nog extra lastig te realiseren voor mensen die herstellen van kanker. In het onderzoek van Van Veen vulden mensen na darmkankerbehandeling een vragenlijst in. "Hieruit bleek dat mensen na een darmkankerbehandeling veel behoefte hebben aan informatie en advies over voeding tijdens en na kanker."


Gezonde voeding draagt bij aan herstel:

Het onderzoek laat zien dat al kort na de operatie patiënten de overtuiging hebben dat gezonde voeding bijdraagt aan hun herstel. Als zorgprofessionals informatie over voeding geven, dan sterkt dit deze overtuiging. 78% van de patiënten die informatie kregen, was ook daadwerkelijk iets gezonder gaan eten, ten opzichte van 42% van de mensen die geen informatie kregen. Uit het onderzoek bleek dat mensen die na darmkanker meer bewegen en gezonder eten dan gemiddeld, minder vermoeid zijn en een beter algeheel functioneren ervaren.


Advies door verpleegkundige:

Naast patiënten werden ook oncologieverpleegkundigen, de spil in kankerzorg, bevraagd. Daarbij geeft bijna de helft van de oncologieverpleegkundigen aan dat ze te weinig kennis hebben om advies te geven over voeding en beweging. Zij willen echter wel graag informatie geven over leefstijl.


Website:

Als onderdeel van dit promotieonderzoek is de website Voedingenkankerinfo.nl ontwikkeld. "We wilden een plek maken op internet waar je zeker weet dat de informatie betrouwbaar is. "We wilden deze informatie beschikbaar maken voor mensen met kanker, voor zorgprofessionals en voor het algemeen publiek." Zoals je kunt lezen op de website geven diëtisten en voedingswetenschappers antwoord op veelgestelde vragen en een reactie op fabels en hype-diëten die in de media worden verkondigd. Zij geven mensen die leven met kanker en hun zorgprofessionals hiermee handvatten te geven en nodigen mensen uit om hun vragen hier te stellen.


Naar aanleiding van de resultaten van het promotieonderzoek is de website nog verder uitgebreid. Zo is de Advieswijzer voor professionals nu toegevoegd, een hulpmiddel voor zorgverleners waarmee zij kunnen zien welke informatie zij aan patiënten kunnen (mee)geven.


De website is sinds 2017 ondergebracht bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, zodat deze na de onderzoeksfase voortgezet kon worden en de kwaliteit geborgd is. De website wordt continue uitgebreid met nieuwe thema's, om zo goed actueel te blijven en zo aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bezoekers.


Verder lezen?

Lees meer over het onderzoek bij IKNL: Proefschrift: voeding & leefstijl bespreken tijdens en na behandeling kanker.


Het proefschrift (in het Engels) kun je hier raadplegen: Improving information provision on nutrition and cancer.

Op pagina 155 tot 157 tref je een Nederlandstalige samenvatting aan.


 

Bron: www.voedingenkankerinfo.nl