Is het zinvol om moedermelk te drinken als kankerpatiënt ?

20-11-2018 17:49
borstvoeding-klein.


Nee, er zijn geen bewijzen dat het drinken van moedermelk zinvol is bij kanker. Moedermelk kan verontreinigd zijn, er zijn daarom risico's verbonden aan consumptie van moedermelk die commercieel op internet wordt verhandeld.


Moedermelk:

Borstvoeding is de beste start voor baby's. Het bevat voldoende energie en alle voedingsstoffen voor de eerste maanden van hun leven (behalve vitamine D en K), waaronder stoffen die beschermen tegen infecties. Dat betekent echter niet dat het zinvol is om als volwassene bij kanker moedermelk te drinken.

Moedermelk bij kanker?

Op internet circuleren ideeën dat een eiwit in moedermelk (alpha-lactalbumin) kankercellen zou kunnen doden. Hiervoor verwijzen de aanhangers van deze theorie naar wetenschappelijke studies waarin dit zou zijn aangetoond. Bestudering van de studies laat dit resultaat echter niet zien. De onderzoekers hebben namelijk voor deze studies een vetzuur aan dit eiwit vastgeplakt.


Zo ontstaat er een kunstmatig gemaakte stof (HAMLET) die niet als zodanig in moedermelk voorkomt. Uit studies in reageerbuisjes en bij proefdieren komen aanwijzingen dat de stof HAMLET in staat is om kankercellen te doden. Het eiwit (zoals het in moedermelk voorkomt) en het vetzuur afzonderlijk zijn niet in staat om kankercellen te doden. Deze studies laten dan ook niet zien dat het drinken van moedermelk effectief is bij kanker. Studies waarin gekeken is naar het effect van HAMLET of moedermelk bij patiënten ontbreken.


Zowel onderzoek bij dieren als onderzoek in reageerbuisjes kunnen niet worden vertaald naar de mens, omdat stoffen in het menselijk lichaam zich anders gedragen en de reacties anders kunnen zijn dan bij proefdieren of in reageerbuisjes.


Veiligheid:

Omdat moedermelk diverse gezondheidsvoordelen zou hebben en zelfs kanker zou kunnen bestrijden is er op internet een markt ontstaan voor moedermelk. Het kopen van deze moedermelk is echter niet zonder risico's. Ongewenste stoffen die de moeder heeft binnengekregen komen namelijk ook in de melk terecht. Studies laten zien dat de moedermelk, die commercieel wordt verhandeld, aangelengd kan zijn met koemelk, vervuild kan zijn met medicijnen, alcohol en drugs en gevaarlijke bacteriën en virussen kan bevatten. Dit is voor iedereen risicovol maar met name voor mensen met kanker die een behandeling ondergaan, die een een verlaagde weerstand tot gevolg kan hebben. Bovendien kan het leiden tot hepatitis B/C, HIV en syfilis. Het advies is daarom om geen commercieel verkregen moedermelk te gebruiken.Bron: www.voedingenkankerinfo.nl