Kans op langdurige overleving groter bij diagnose buikvlieskanker in gespecialiseerd ziekenhuis.

02-05-2017 19:12


Auteur: Redactie Medicalfacts/ Janine Budding.Patiënten die de diagnose buikvlieskanker krijgen in één van de acht gespecialiseerde ziekenhuizen, hebben een 3,5 keer grotere kans op het ondergaan van een op genezing gerichte operatie; de zogenoemde HIPEC-operatie. Ook hebben deze patiënten een betere levensverwachting. Dat blijkt uit onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).


Het onderzoek is eind april 2017 gepubliceerd in het tijdschrift European Journal of Cancer en is begin dit jaar op het internationale oncologie-congres ECCO2017 uitgeroepen tot Best Abstract.


Levensverwachting buikvlieskanker:

Met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie zijn alle 2661 patiënten in Nederland geïdentificeerd die tussen 2005 en 2015 de diagnose buikvlieskanker uit dikkedarmkanker zonder uitzaaiingen buiten de buik kregen. Van deze patiënten werd gekeken of en wanneer zij overleden zijn, welke behandelingen zij ondergingen en in welk ziekenhuis zij hun diagnose kregen. Ziekenhuizen werden hierbij opgedeeld in acht 'HIPEC-ziekenhuizen' en 81 'verwijzende ziekenhuizen'.


Het aantal patiënten dat een HIPEC-operatie onderging varieerde sterk van 0% (in 5 ziekenhuizen) tot 50%. Eén op de 3 patiënten die de diagnose kreeg in een HIPEC-ziekenhuis onderging de HIPEC-operatie, tegenover 1 op de 9 patiënten in verwijzende ziekenhuizen. De gemiddelde levensverwachting varieerde van 3 tot 28 maanden tussen Nederlandse ziekenhuizen. De gemiddelde levensverwachting na diagnose in HIPEC-ziekenhuizen was 14 maanden, tegenover 9,5 maanden in verwijzende ziekenhuizen. Ook in de verwijzende ziekenhuizen waarin patiënten vaker een HIPEC-operatie ondergingen, bleek de levensverwachting beter dan in de ziekenhuizen die minder vaak patiënten doorstuurden.


HIPEC-operatie:

De HIPEC-operatie is een op genezing gerichte behandeling voor patiënten met buikvlieskanker uit dikkedarmkanker. Voor patiënten die voor deze intensieve behandeling in aanmerking komen, biedt het de enige kans op langdurige overleving. Deze intensieve chirurgische behandeling verlengt de gemiddelde overleving van een patiënt met buikvlieskanker van 6 naar 36 maanden.


De HIPEC-operatie wordt wereldwijd dan ook in toenemende mate toegepast. Een enquête liet echter zien dat er verdeeldheid bestaat over de waarde van de HIPEC-operatie voor buikvlieskanker onder Nederlandse chirurgen en oncologen. Resultaten van dit onderzoek bevestigen deze verdeeldheid.


Hoog niveau:

De Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG), een recent opgerichte landelijke multidisciplinaire onderzoeksgroep naar buikvlieskanker, heeft als doel de diagnostiek en behandeling voor patiënten met buikvlieskanker verder te verbeteren. Een manier om dat te realiseren is het wekelijks bespreken van patiënten uit andere ziekenhuizen met medisch specialisten uit een HIPEC-ziekenhuis. "Dat werkt twee kanten op", aldus chirurg dr. Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis. "Wij kunnen door onze expertise beter inschatten of een patiënt wel of niet geopereerd kan worden. En door deze wekelijkse bespreking blijft de kennis over deze vorm van kanker in de deelnemende ziekenhuizen op een hoog niveau."

 Bron: www.medicalfacts.nl