Lange termijn effect.

25-01-2014 19:46
 

 

De kans is groot dat je geneest van zaadbalkanker. Dit betekent dat je na het beëindigen van de behandeling nog een heel leven voor je hebt. Je kunt daarbij te maken krijgen met de mogelijke gevolgen van de behandeling zoals vermoeidheid, onvruchtbaarheid, angst voor het terugkomen van de kanker en ontevredenheid over je lichaam.

Zeker als je op jonge leeftijd kanker krijgt kunnen deze gevolgen een grote invloed hebben op de kwaliteit van je leven. Als je jong bent, ben je je leven aan het opbouwen, ben je druk bezig met opleiding of carrière, met relaties en kinderen krijgen, vriendschappen maken en uitgaan. De lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van zaadbalkanker kunnen deze bezigheden en eerder gemaakte plannen doorkruisen, waardoor je gedwongen wordt om een andere richting aan je leven te geven. Een voorbeeld daarvan is dat je carrière wilde maken, maar dit niet meer kan omdat je zo moe bent sinds de behandeling met chemotherapie. Je zult je leven daarop moeten aanpassen en dit kan betekenen dat je je leven anders moet inrichten. Dit kan moeilijk zijn en de kwaliteit van je leven negatief beïnvloeden.

Toch laat onderzoek zien dat driekwart van de genezen zaadbalkankerpatiënten vindt dat zijn kwaliteit van leven goed is. Ze hebben weinig last van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Hun kwaliteit van leven is vergelijkbaar met dat van mannen die geen kanker hebben gehad. Ook hebben ze een positieve kijk op het leven, ze vinden dat hun leven zinvol is en ze zijn net zo hard bezig met het vervullen van belangrijke levensdoelen als mensen zonder ervaring met kanker. Kortom, de meeste genezen zaadbalkankerpatiënten zijn veerkrachtig genoeg om zich aan te passen aan de veranderingen in hun leven.


 

Bron:   www.zaadbalkanker.nl