Lange termijn effect - Onderzoek.

25-01-2014 20:00
 

 

Na afloop van de behandeling controleert de arts jarenlang of de ziekte onder controle is en blijft. Hij let ook op de (late) bijwerkingen van de behandeling(en). Meestal bestaan de controles uit lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek naar tumormerkstoffen en longfoto’s. Soms worden hier een CT-scan van de longen of van de buik of een echografie van de buik aan toegevoegd.

Afhankelijk van de prognose en het stadium van de ziekte bij het vaststellen van de diagnose, zullen de controles vijf tot tien jaar duren.

In het eerste jaar na de behandeling van een nonseminoom word je maandelijks gecontroleerd. Bij een seminoom hoeft dat niet zo vaak, omdat het effect van de bestraling meestal erg gunstig is. De controle-onderzoeken nemen zowel bij het seminoom als het non-seminoom langzaam af tot eens per jaar in de laatste jaren.


 

Bron:    www.zaadbalkanker.nl