Levenmetkanker-beweging: nieuwe naam voor één sterke organisatie.

24-06-2014 17:22

Met ingang van juni 2014 heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en haar lidorganisaties een nieuwe naam: Levenmetkanker-beweging. Met deze nieuwe naam wil de Levenmetkanker-beweging nadrukkelijk uiting geven aan het feit dat de organisatie één sterke en eensgezinde beweging is voor mensen geraakt door kanker.


Het bijbehorende nieuwe beeldmerk, een wolk van silhouetten en levenskrachtige kleuren, symboliseert dat we samen sterk staan om te leven met kanker. Samen met kankerpatiënten en naasten willen we opkomen voor de kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker.

De Levenmetkanker-beweging  https://www.kanker.nl/organisaties/levenmetkanker-beweging/3009-over-de-levenmetkanker-beweging  zet zich in voor steeds betere zorg, onbelemmerde maatschappelijke participatie en versterking van de mogelijkheden tot zelfmanagement en eigen regie.

Bron: Kanker.nl