Low level laser voorkomt en geneest Orale mucositis.

19-01-2017 16:56

28 maart 2016: de studie bij kinderen met de Mellinn 650 in het UMCG Groningen staat hier geregistreerd: 

https://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=5659


21 februari 2016: Bron: Pubmed en Mellinn website


Low Level laser voorkomt en geneest mucositis - aantasting van de slijmvliezen -  in mond en keel zo tonen veel studies aan. Zie o.a. deze search in pubmed Een trouwe bezoeker en donateur van onze website (waarvoor dank) wees me op een Nederlands ontwikkeld laser apparaatje dat iedereen thuis kan gebruiken om mucositis te voorkomen of te behandelen als er al mucositis is ontstaan. En dit apparaatje, hoewel nog altijd ca. €  500,-- kostend, is betaalbaar en gemakkelijk in het gebruik. Voor alle duidelijkheid wij hebben geen enkel belang bij dit bedrijf,

Mellinn


low level laser van Melinn

Foto: Melinn650 low level laser voor thuisgebruik


Nu is Low Level laser dus al jarenlang een veel gebruikte manier om o.a bij kinderen die een stamceltransplantatie ondergaan de effecten van de hoge dosis chemo op met name de slijmvliezen in de mond tegen te gaan. In kinderziekenhuizen, ook bv. in het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam wordt low level laser al jaren gebruikt. Maar bij volwassenen wordt deze methode veel minder vaak ingezet terwijl het toch een manier is die pijnloos en zonder gevaar, zonder bijwerkingen is. Maar de meeste oncologen wijzen kankerpatienten hier niet op.


Maar niet alleen bij een stamceltransplantie (bij 60% tot 80% van de patiënten ) worden de slijmvliezen aangetast maar ook bij bestraling van mond en keel en ook bij chemokuren wordt bij 20% tot 40% van de patienten de slijmvliezen in mond en keel aangetast. Zo ook bij chemo en bestraling van patiënten met mond- en keelkanker 80% tot 100%. (Ik kan er zelf over meepraten). Daarom dit artikel om u hier op te wijzen.


Zoals in de pubmed search te zien is wordt low level laser al vele jaren onderzocht en toegepast, niet alleen bij kanker maar ook bij chronische ontstekingen. Ook in de literatuurlijsten per kankersoort staan enkele studies met low level laser vermeld. Ik heb een recente review studie eruit gehaald waarbij low level laser therapy gebruikt wordt bij patienten met mond- en keelkanker..


Conclusie:

Onze meta-analyse toont aan dat prophylactische LLLT - low level laseer therapy het risico op ernstige mucositis en andere vormen van slijmvliesaantasting significant vermindert bij patiënten die behandeld worden voor mond- en keelkanker . Low level laser therapy verminderde ook de pijn, de noodzaak van opiaten (morfine) en onvoorziene onderbreking van de bestraling. De consistentie van zowel de eerste metingen als de tweede metingen bevestigen de betrouwbaarheid van deze resutlaten.  Zie verderop het abstract van deze studie.


Zie onderstaande grafiek voor de resultaten uit deze reviewstudie:


low level laser grafiek


Het volledige studierapport: Effect of Prophylactic Low Level Laser Therapy on Oral Mucositis: A Systematic Review and Meta-Analysis is gratis in te zien.


Hier het abstract van de studie:

Prophylactic LLLT reduced severe mucositis and pain in patients with cancer and HSCT recipients. Future research should identify the optimal characteristics of LLLT and determine feasibility in the clinical setting.

PLoS One. 2014; 9(9): e107418.
Published online 2014 Sep 8. doi:  10.1371/journal.pone.0107418
PMCID: PMC4157876


Effect of Prophylactic Low Level Laser Therapy on Oral Mucositis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Michael Hamblin, Editor

Author information Article notes Copyright and License information


This article has been cited by other articles in PMC.


Go to:


Abstract:

Background.

Objective was to determine whether prophylactic low level laser therapy (LLLT) reduces the risk of severe mucositis as compared to placebo or no therapy.


Methods.

MEDLINE, EMBASE, and Cochrane Central Register of Controlled Trials were searched until February 2014 for randomized controlled trials (RCTs) comparing prophylactic LLLT with placebo or no therapy in patients with cancer or undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). All analyses used random effects models.


Results:

Eighteen RCTs (1144 patients) were included. Prophylactic LLLT reduced the overall risk of severe mucositis (risk ratio (RR) 0.37, 95% confidence interval (CI) 0.20 to 0.67; P = 0.001). LLLT also reduced the following outcomes when compared to placebo/no therapy: severe mucositis at the time of anticipated maximal mucositis (RR 0.34, 95% CI 0.20 to 0.59), overall mean grade of mucositis (standardized mean difference −1.49, 95% CI −2.02 to −0.95), duration of severe mucositis (weighted mean difference −5.32, 95% CI −9.45 to −1.19) and incidence of severe pain (RR 0.26, 95% CI 0.18 to 0.37).


Conclusion:

Prophylactic LLLT reduced severe mucositis and pain in patients with cancer and HSCT recipients. Future research should identify the optimal characteristics of LLLT and determine feasibility in the clinical setting.Bron: www.kanker-actueel.nl