Mag ik extracten van rode klaver gebruiken bij borstkanker ?

28-09-2018 14:44

                                   

Rode Klaver

RodeKlaver2Er is geen effect gevonden van rode klaver (Trifolium pratense) op het risico op borstkanker. Door de isoflavonen in rode klaver is een effect op hormoongevoelige borstkanker niet uitgesloten. Het gebruik van supplementen, extracten en andere vormen van rode klaver wordt daarom afgeraden tijdens en na de behandeling van hormoongevoelige borstkanker.Rode klaver bevat net als soja, isoflavonen. De samenstelling van de isoflavonen in rode klaver is echter anders waardoor soja en rode klaver niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Soja bevat vooral genisteïne en daidzeïne; rode klaver bevat vooral biochanine A en formonotenine. Meer informatie over isoflavonen en soja kunt u lezen bij Mag ik sojaproducten gebruiken als ik borstkanker heb? en Helpen sojaproducten het risico op borstkanker te verkleinen?


Rode klaver en het risico op borstkanker:

Er zijn ideeën dat rode klaver door het gehalte aan isoflavonen zou kunnen beschermen tegen borstkanker. Er zijn twee studies uitgevoerd waarin een groep vrouwen die extracten van rode klaver kregen werd vergeleken met een groep vrouwen die een placebo (nepmiddel) kregen. Beide studies laten geen aanwijzingen zien dat het gebruik van rode klaver extracten het risico op borstkanker verhoogd of verlaagd. Het betrof in beide studies vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. De vrouwen zijn echter maar kort gevolgd, in de ene studie één jaar, in de andere studie drie jaar. Het is daarmee niet zeker dat de extracten veilig langdurig gebruikt kunnen worden.


Rode klaver tijdens en na de behandeling van borstkanker:

Er zijn geen studies gedaan naar het gebruik en de effecten van rode klaver tijdens en na de behandeling van borstkanker. De isoflavonen uit rode klaver kunnen in theorie een effect hebben op hormoongevoelige borstkanker. Door gebrek aan voldoende studies is het niet zeker dat rode klaver veilig is en daarom wordt het afgeraden om supplementen, extracten of andere vormen van rode klaver te gebruiken tijdens of na de behandeling van borstkanker.


Rode klaver extract en borstkankercellen:

Er is een onderzoek uitgevoerd waarbij borstkankercellen in reageerbuisjes een rode klaver extract toegediend kregen. Borstkankercellen die het extract kregen, gingen vaker dood dan borstkankercellen die een placebo kregen. Gezonde cellen hebben ook het rode klaver extract toegediend gekregen, deze gingen niet vaker dood. Dit reageerbuisonderzoek laat een gunstig effect zien van rode klaver extract op borstkankercellen. Resultaten van reageerbuisonderzoek geven echter geen garantie dat het ook bij vrouwen met borstkanker werkt. Meer onderzoek is nodig om uit te zoeken of rode klaver extract ook werkzaam is bij vrouwen met borstkanker.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl