Mag ik soja gebruiken als ik prostaatkanker heb ?

08-09-2018 21:26

Voeding en Kanker info - Sojaproducten

soja-mix.Ja, dit mag. Er is geen bewijs dat soja kwaad kan als u prostaatkanker heeft. Er is ook geen bewijs dat soja helpt als u prostaatkanker hebt. Soja helpt niet tegen 'opvliegers' bij prostaatkanker. De volgende informatie in dit artikel is gebaseerd op eerste indicaties. Er is meer onderzoek nodig om te kunnen bevestigen wat de precieze werking van soja is bij prostaatkanker.


Anti-testosteron:

Soja bevat isoflavonen. Isoflavonen zijn een groep stoffen die erg lijkt op oestrogeen, ze worden ook wel plantaardige oestrogenen of fyto-oestrogenen genoemd. Oestrogeen zou theoretisch van invloed kunnen zijn op het verloop van prostaatkanker. Oestrogeen werkt namelijk het hormoon testosteron tegen; het werkt als een anti-testosteron. Hiermee zou verdere groei van de prostaatkanker geremd kunnen worden.


Geen effect van soja op prostaatkanker:

Recent zijn in een overzichtsstudie de resultaten van zes verschillende studies onder ruim 300 mannen met een vroeg stadium prostaatkanker vergeleken. Bij deze studies kregen de mannen met prostaatkanker sojaproducten of placebo producten. De mannen werden door loting ingedeeld in de groep die het sojaproduct kreeg of in de groep die het placebo product kreeg. Er waren drie studies waarbij mannen sojaproducten kregen, bij de drie andere studies kregen de mannen een soja supplement. Bij al deze studies werd noch een positief noch een negatief effect gevonden van soja op prostaatkanker.


Soja of soja isoflavonen zorgden niet voor een verlaging van het PSA bij mannen met prostaatkanker.


Wat is PSA?

PSA is de afkorting voor prostaat specifiek antigeen, een stofje wat door de prostaat wordt gemaakt. PSA wordt vaak bepaald om prostaatkanker te ontdekken. Tijdens de behandeling van prostaatkanker kan de PSA waarde gebruikt wordt om de groei of afname van de prostaatkanker te meten.

Lees meer hierover bij kanker.nl

PSA is altijd in het bloed aanwezig. Het wordt gevormd door het klierweefsel van de prostaat, zowel van de zieke als van de gezonde prostaat. Bij het ouder worden en bij een zieke prostaat stijgen de PSA niveaus. Wanneer de prostaat in zijn geheel is verwijderd moet de PSA waarde rond nul zijn.


Lange termijn effect soja op testosteron onbekend:

Het gebruik van soja en soja supplementen zorgde ook niet voor een verandering in de hoeveelheid testosteron in het bloed bij mannen met prostaatkanker. Er was geen verschil tussen mannen die prostaatkanker hebben en soja supplementen gebruikten en mannen met prostaatkanker die soja producten gebruikten. Ook was er geen verschil tussen mannen die soja kregen en mannen die de placebo kregen. De mannen in deze onderzoeken zijn maximaal een jaar gevolgd, het is dus onbekend hoe het op de lange termijn met deze mannen ging.


Geen negatief effect soja op prostaatkanker:

Bij bovenstaande onderzoeken is geen bewijs gevonden dat het kwaad kan om sojaproducten of sojasupplementen te gebruiken als u prostaatkanker hebt. Studies met hele hoge hoeveelheden soja isoflavonen (250-2000 mg soja isoflavonen per dag) mg soja isoflavonen per dag lieten geen negatieve effecten zien en het gebruik van soja supplementen met 1-16 mg soja isoflavonen per kilo lichaamsgewicht gaven geen negatieve effecten. Voor Japan is bekend wat de gebruikelijke inname van soja isoflavonen is, dit is 25-100 mg per dag. Voor Nederland zijn deze getallen niet bekend.


Een nadeel van deze onderzoeken is dat niet gekeken is naar een mogelijk effect van soja op voortschrijden van de ziekte. Een ander nadeel is dat relatief kleine groepen mannen onderzocht zijn en dat de studies relatief kort duurden. Het is niet duidelijk of hoge doseringen soja of soja supplementen op lange termijn nadelen geven. Er is meer onderzoek nodig bij grotere groepen mannen met prostaatkanker en gedurerende langere tijd.


Opvliegers:

Sommige patiënten krijgen oestrogeen toegediend als behandeling tegen de prostaatkanker. Een bijwerking hiervan is dat u opvliegers kunt krijgen. Er wordt gezegd dat sojaproducten die opvliegers zouden kunnen verminderen. Hier is echter geen bewijs voor gevonden in verschillende studies. Supplementen met hogere doseringen fyto-oestrogenen zijn niet onderzocht als middel tegen opvliegers bij mannen met prostaatkanker. Er is ook geen effect onderzocht bekend van soja op de hormoonbehandeling van prostaatkanker.


Om opvliegers te verminderen is het goed om alcohol, caffeïne en pittig eten te vermijden.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl