Nationaal Programma Palliatieve Zorg binnenkort van start.

27-06-2014 14:11

ZonMw ontwikkelt op verzoek van het ministerie van VWS een Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning.

Binnen het programma is aandacht voor de duurzame samenhang tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

Patiënt en naasten centraal:

Uitgangspunt is dat palliatieve zorg de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten centraal stelt. Palliatieve zorg maakt deel uit van de reguliere zorgverlening en wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Er is met name aandacht voor de kwaliteit van het leven van de palliatieve patiënt en diens mantelzorgers.

Input vanuit het veld:

Het programma wordt zoveel mogelijk ingericht en uitgevoerd met input van onderaf, dat wil zeggen in samenspraak met alle relevante betrokken partijen in de palliatieve zorg. Andere aandachtspunten, naast samenwerking, zijn het gebruik maken van best practices en andere factoren die hun succes al bewezen hebben. Er is ook aandacht voor toegang tot en uitwisseling van informatie die voortkomt uit de projecten en voor monitoring. De uitkomsten zullen breed beschikbaar zijn.

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg:

Het is de bedoeling dat het lopende Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw deel gaat uitmaken van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. De looptijd van het NPPZ is van 2014 tot 2020.

 In juli is een eerste globale opzet van de programmatekst gereed.

 In het najaar volgt de nadere invulling van het programma.


Bron:  ZonMw.