Nieuwsbrief Palliatieve Zorg Twente 26 Feb 2018.

26-02-2018 18:34

                                
                                    
                        
            
                                                                


Inloophuis:


Zaterdag 20 januari j.l. heeft het bestuur van het Almelose inloophuis een cheque ter waarde van € 850,00 in ontvangst mogen nemen van de Almelo Allee. Nogmaals hartelijk dank!
 

                        
            
                


Bestuur:

Door de beide Dagelijkse en Algemene Besturen van de drie Twentse Netwerken is besloten om over te gaan op één (gezamenlijk) Bestuur. Dit geldt zowel voor het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

                                

Lees verder                            

                


Parkinson en Palliatieve Zorg:

 

De themabijeenkomst "Parkinson en Palliatieve Zorg" werd enorm gewaardeerd door de bijna 300 bezoekers.  "Eindelijk is hier aandacht voor. Hulpverleners hebben onvoldoende kennis over de ziekte van Parkinson", aldus een mantelzorger. Reden genoeg voor de Netwerken om samen met ParkinsonNet Twente en de Parkinson Vereniging te gaan verkennen hoe we in de toekomst verder kunnen samenwerken. 

                             

Lees verder                            

                


Transmuraal Zorgpad:


 In  2017 heeft de Netwerkgroep van Enschede Haaksbergen & Noordoost Twente samen met collega's een wenselijke 
Transmuraal  Zorgpad Palliatieve Zorg ontwikkeld.
Dit wenselijke zorgpad geeft handvatten om de missie en visie zoals geformuleerd door het Netwerk, de komende jaren verder vorm te geven. Het expliciteert op hoofdlijnen wat wiens taak en rol is in welke fase en waarom. Tevens zijn instrumenten en methodieken genoemd welke kunnen helpen. Het kwaliteitskader palliatieve zorg is als onderlegger gebruikt. Binnenkort komt de definitieve versie beschikbaar. 

                             
                


Meetinstrumenten:

 


Bij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland hoort ook het boekje "Meetinstrumenten in de palliatieve zorg". Het boekje, uitgebracht door het IKNL, geeft een overzicht van de meetinstrumenten die kunnen worden ingezet bij patiënten in de palliatieve zorg en hun naasten. Op Pallialine, bij het Kwaliteitskader, zijn alle meetinstrumenten digitaal terug te vinden onder de desbetreffende domeinen, met daarbij een beschrijving die duidelijk maakt op welk moment, met welk doel en door wie, het meetinstrument kan worden ingezet. 

                             

Lees verder                            

                


Werkgroepen:


20 februari start de werkgroep "24-uurs (nacht)zorg". Doel: regionale samenwerkingsafspraken maken om de 24 uurs (nacht)zorg te realiseren. De werkgroep "spirituele zorg" is van start gegaan. Doel: verkennen hoe de spirituele zorg in de 1e lijn gerealiseerd kan worden . 

                             
                


Vooraankondiging:

"Werkconferentie spirituele zorg"

 

Op 11 juni organiseert Agora ethiek en spirituele zorg de jaarlijkse werkconferentie spirituele zorg van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

                                 
                                                                             
                             

Lees verder                            

                        
            
                


Basiscursus Pallaitieve Zorg:

 

Op 8 maart a.s. start Civo zorgopleiders met de driedaagse basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen. Er zijn nog enkele plekken vrij. Op 5 en 6 juni start de tweedaagse scholing Palliatieve Zorg II, het vervolg op de basis cursus palliatieve zorg.

                            

Lees verder                            

                


Scholing casemanagers dementie en palliatief verpleegkundigen en consulenten:

 

Het Saxion heeft op verzoek van de Keten Dementie Twente en de Netwerken Palliatieve Zorg Twente, een driedaagse scholing ontwikkeld voor palliatief verpleegkundigen en consulenten en casemanagers dementie. Deze scholing wordt voor 2 groepen in het najaar uitgezet. Doel: kennis op het gebied van palliatieve zorg en dementie vergroten en stimuleren van samenwerking en delen van kennis tussen de casemanagers en verpleegkundigen.

                             
                       


Scholing en cursus: 

De regionale scholingen voorjaar zijn bijna volgeboekt!


                             
                

TIPS 
praktisch & interessant

                                   
                               
                                                                                                  
                          
              
                                  
                                      
                                  
                                      
                                                                  

  Bron: www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente