Non-seminoom.

25-01-2014 19:23
 

 

Een non-seminoom in stadium I betekent dat er bij de onderzoeken geen uitzaaiingen zijn vastgesteld, maar dat ze er bij ongeveer 30% van de patiënten wel (nog onzichtbaar) zijn.


Een non-seminoom is zeer gevoelig voor chemotherapie. Maar vanwege de forse bijwerkingen van chemotherapie en het feit dat ongeveer 70% van de patiënten al genezen is door het verwijderen van de zaadbal, wordt over het algemeen bij een non-seminoom in stadium I besloten tot waakzaam wachten. De ‘behandeling’ bestaat dan uit het zeer regelmatig controleren of de zaadbalkanker zich verder uitbreidt. Zodra dat wordt vastgesteld, krijg je chemotherapie. Vrijwel altijd leidt dit tot genezing.

Bij een non-seminoom in de stadia II, III en IV wordt altijd chemotherapie gegeven nadat de zaadbal is verwijderd. Als bij controle-onderzoeken vergrote lymfeklieren worden vastgesteld, vindt soms een lymfeklieroperatie plaats.

Bij een non-seminoom is het doel van de behandeling om genezing te bereiken. Helaas lukt dit op de langere termijn niet altijd.


BEP chemotherapie

Eigenlijk al vanaf het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw bestaat de standaardbehandeling van patiënten met een uitgezaaid non-seminoom uit een chemotherapie met BEP, een combinatie van Bleomycine, Etoposide en Cisplatin.

Deze behandeling resulteert, afhankelijk van het stadium van de ziekte in een overleving tussen de 40 en 100%. Patiënten die uitzaaiingen hebben in de botten of de lever hebben een veel slechtere kans op langdurige overleving dan patiënten met alleen een verhoging van één of twee van de tumormerkstoffen of één of twee kleine long- of lymfekliermetastasen.


Als de behandeling niet werkt

De kans dat de behandeling met BEP chemotherapie niet effectief is, is uiterst klein. Wanneer dit toch gebeurt zijn de verdere behandelmogelijkheden helaas buitengewoon gering. Er zijn experimentele chemotherapieën gaande die voor individuen mogelijk tot een langere overleving leiden en hopelijk voor de toekomst voor een echte verbetering voor velen zullen zorgen. Vraag je arts naar deze trials.


Terugkeer van de ziekte

Een terugkeer van de ziekte (een recidief) komt heel weinig voor. Als het gebeurt is dat meestal in de eerste jaren na de behandeling. Nog zeldzamer is een heel late terugkeer en daarmee wordt bedoeld meer dan vijf jaar na het afsluiten van de behandeling.

De mogelijkheden van behandeling van de terugkeer van zaadbalkanker binnen vijf jaar zijn beperkt. Er zal wellicht geprobeerd worden nieuwere en andere chemotherapieschema’s toe te passen. Ook kan er eventueel gekozen worden voor een hoge dosis chemotherapie in combinatie met stamceltransplantatie. Op dat gebied vindt nog voortdurend onderzoek plaats, je kunt dit daarom het beste met je arts bespreken.


Behandeling combinatietumor

Een combinatietumor van seminoom en nonseminoom wordt behandeld als een non-seminoom.


 

Bron:  www.zaadbalkanker.nl