Oorzaken mesothelioom.

04-01-2015 19:37

Deze blootstelling heeft dan vaak plaatsgevonden door het beroepsmatig omgaan met asbest (timmerlieden, scheepsbouw, spoorwegen, loodgieters) en ontstaat 20 tot wel 50 jaar na de blootstelling.

De ziekte komt meer voor bij mannen dan vrouwen. Het roken van sigaretten, pijp of sigaar kan na asbest blootstelling ook leiden tot een hoger risico op longkanker.


Bron:     https://www.kanker.nl