Operatie bij huidkanker.

24-01-2014 21:53
 

 Bij een operatie verwijdert de arts de tumor in zijn geheel. Meestal gebeurt dat onder verdoving van de plek rondom de tumor. Een ziekenhuisopname is zelden nodig. Narcose kan nodig zijn als de tumor behoorlijk groot is of diep is ingegroeid.

Een patholoog onderzoekt in het laboratorium of het kwaadaardige weefsel in zijn geheel is verwijderd. Soms is een tweede uitgebreide operatie noodzakelijk om de tumor helemaal te kunnen verwijderen.Reconstructie of transplantatie

Het kan zijn dat de (plastische) chirurg de operatiewond niet direct kan sluiten omdat hij een grote hoeveelheid huid moet wegnemen. Dan is een reconstructie of transplantatie nodig:
 

  • Bij een reconstructie herstelt de arts de plaats waar het weefsel is weggenomen. Hij doet dit door een stukje nabijgelegen huid op die plaats te schuiven of te draaien.
  • Bij een huidtransplantatie herstelt de arts de plaats waar het weefsel is weggenomen. Hij doet dit door een stukje huid van een andere plaats van het lichaam te transplanteren. Voor plaatsen in het gezicht gebruikt hij hiervoor meestal huid van een andere plek in het gezicht. Bijvoorbeeld voor of achter het oor. Of hij gebruikt huid van de hals. Voor andere plaatsen op het lichaam gebruikt hij meestal een stukje huid uit de lies.
     


Operatie volgens de Mohstechniek

Een speciale operatie is de Mohstechniek. Bij deze behandelmethode is het risico dat de ziekte weer terugkomt erg klein. De arts haalt de tumor krap weg. Vervolgens onderzoekt de patholoog dit weefsel direct in het laboratorium. Als blijkt dat de tumor nog niet volledig verwijderd is, snijdt de arts een extra reepje huid weg. Dit wordt opnieuw meteen onderzocht, enzovoort. Op deze manier blijft de wond zo klein mogelijk.

Deze methode wordt vooral uitgevoerd bij een basaalcelcarcinoom met een nodulaire of sprieterige groeiwijze op plaatsen waar de arts weinig ruimte heeft de tumor ruim weg te snijden. Bijvoorbeeld in het gezicht. Deze behandeling kan ook worden toegepast bij plaveiselcelcarcinomen.

De Mohstechniek wordt slechts in enkele klinieken in Nederland gedaan. Uw arts kan u zo nodig naar een van deze ziekenhuizen verwijzen.

 

 

 
Bron:   www.kanker.nl