Over deze informatie.

09-03-2019 21:55Colofon:Deze informatie is geschreven door Stichting Fibula en redactie kanker.nl.De volgende deskundigen hebben de informatie op inhoud gecontroleerd:


  • Drs. M.S.A. Boddaert, arts palliatieve geneeskunde
  • C. Pereira, adviseur palliatieve zorg IKNL  (alleen voor de teksten over vergoeding palliatieve zorg en vergoeding palliatieve terminale zorg)
  • F. Mensink, verpleegkundige in de thuiszorg en verpleegkundig consulent en coördinator van het consultatieteam Palliatieve Zorg Nijmegen
  • J. van Noord, verpleegkundig specialist palliatieve zorg van het Palliatief Advies Team van het LUMC in Leiden en consulent en coördinator van het consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden
  • J. van Nus-Stad, maatschappelijk werker en manager informele zorg Kuria, Amsterdam
  • drs. E. Verhagen-Krikke, GZ psycholoog en geestelijk verzorger
  • S. Hattink, NVVE (alleen voor deteksten over euthanasie en hulp bij het sterven)
  • W. Toersen, Patiëntenfederatie Nederland (alleen voor de teksten over vergoeding palliatieve zorg en vergoeding palliatieve terminale zorg)Er waren ook 3 ervaringsdeskundigen betrokken. Zij hebben meegedacht over de inhoud en de teksten getoetst op leesbaarheid en begrijpelijkheid.


De teksten 'Wat kinderen van de dood begrijpen' en 'Rouw bij kinderen en jongeren' zijn geschreven door redactie kanker.nl en drs. C. Kappeyne van de Copello, gezondheidszorgpsycholoog Ingeborg Douwes Centrum en voormalig bestuurslid van Stichting Achter de Regenboog.


De teksten over lichameljke klachten in de palliatieve fase zijn samenvattingen van de richtlijnen palliatieve zorg. De richtlijnen zelf zijn te vinden op pallialine.nl.


Dit is een website voor zorgprofessionals.
Bron: www.kanker.nl