Palliatieve sedatie.

02-03-2019 21:34Als u nog maar één tot twee weken te leven heeft en erg veel last heeft van klachten zoals pijn, benauwdheid en onrust, kan de arts palliatieve sedatie toepassen. U krijgt dan medicijnen die uw bewustzijn verlagen. 


Afhankelijk van de dosering die nodig is om de klachten te verlichten, wordt u soezerig, slaperig of valt u in een soort slaap waaruit u meestal niet meer vanzelf ontwaakt. Bent u niet in diepe slaap, dan kunt u nog met uw naasten praten.


De arts mag palliatieve sedatie alleen toepassen als het niet lukt om de klachten op een andere manier te verminderen. Of als behandeling van de klachten onaanvaardbare bijwerkingen zou geven. Heeft u eerder in een wilsverklaring vastgelegd dat u niet wilt dat de arts palliatieve sedatie toepast, dan zal de arts deze wens respecteren.


Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van klachten. Palliatieve sedatie versnelt het sterven niet. Het sterven blijft een gevolg van de ziekte. Palliatieve sedatie is dus iets anders dan euthanasie.


Wanneer palliatieve sedatie? 


Palliatieve sedatie wordt meestal toegepast bij:


  • onbehandelbare pijn
  • grote verwardheid en hevige angst (delier)
  • ernstige benauwdheid


Hoe gaat palliatieve sedatie in zijn werk?

U krijgt de slaapmiddelen via een naaldje onder de huid, meestal in de buik of het bovenlichaam. Meestal krijgt u ook een katheter. Dat is een slangetje van uw blaas naar een zakje. De plas komt dan automatisch in het zakje.


Als uw bewustzijn verlaagd is door de palliatieve sedatie, heeft u geen klachten meer en bent u soezerig, slaperig of in diepe slaap. U kunt wel nog bewegen, net als in een gewone slaap. Nemen uw klachten toe, dan krijgt u nieuwe of aangepaste medicijnen van de arts, zodat u weer rustig in bed kan liggen zonder klachten.


De verpleegkundige en de arts zorgen ervoor dat alles goed met u gaat tijdens de palliatieve sedatie. De arts zorgt voor extra medicijnen als dat nodig is. De verpleegkundige verzorgt en wast u.


Vocht via infuus heeft geen zin:

In de laatste fase van het leven eten en drinken mensen vaak nog maar heel weinig. Soms zelfs helemaal niets meer. Het heeft daarom geen zin om tijdens palliatieve sedatie via een infuus vocht toe te dienen. Zou het toch gebeuren, dan geeft het klachten, omdat het lichaam het vocht niet meer verwerkt.
Bron: www.kanker.nl