Prostaatkanker eerder opsporen met robot biopsie.

14-08-2020 17:09

Prostaatkanker eerder opsporen met robot biopsie

"Met de introductie van de Robot Biopteur hebben we de prostaatkankerzorg voor onze patiënten naar een nog hoger niveau getild", aldus radioloog dr. Han.

Foto: Reinier Haga PKC.

In het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) worden bij patiënten met een kleine afwijking in de prostaat nu robotgeleide MRI prostaat-biopten uitgevoerd. Daarvoor zet het PKC de zogenoemde Robot Biopteur in. Daarmee kunnen biopten nauwkeuriger en met minder pijn afgenomen worden. De Robot Biopteur werd geschonken door Team Westland en het Reinier Haga PKC is de eerste Zuid-Hollandse lokatie waar radiologen met de Robot Biopteur werken.


Een biopsie wordt afgenomen bij mannen die mogelijk prostaatkanker hebben omdat een verhoogde PSA-waarde (prostaat specifiek antigeen) in het bloed aangetroffen wordt. Met die biopsie kan bepaald worden of de patiënt al dan niet een tumor heeft en hoe uitgebreid en agressief die is. Een biopsie kan voor de patiënt soms een pijnlijke ervaring zijn. Precisie is belangrijk, zeker bij zeer kleine afwijkingen.


Nauwkeurige biopsie door robot:

De Robot Biopteur kan de afwijking op de MRI zien en zo de exacte locatie van het afwijkende weefsel bepalen en de biopsie uitvoeren. Dat wordt gedaan door een kleine robot die in verbinding staat met de MRI-scanner en twee of drie nauwkeurig bepaalde, doelgerichte biopten afneemt. Dat weefsel wordt vervolgens door de patholoog onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. "Met de introductie van de Robot Biopteur hebben we de prostaatkankerzorg voor onze patiënten naar een nog hoger niveau getild", zegt dr. Han, radioloog van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum.


De robotgeleide biopsie wordt toegepast wanneer kleine afwijkingen in een prostaat worden aangetroffen. Bij dergelijk kleine afwijkingen is het afnemen van een biopt net behulp van technieken zoals de echo geleide biopsie een stuk lastiger omdat daarmee de precieze lokatie van de tumor moeilijker te bepalen is. Met behulp van de Robot Biopteur wordt de kans dat prostaatkanker in een vroeger stadium ontdekt wordt een stuk groter.


50 patiënten in 2020:

Het Reinier Haga PKC is, samen met onder andere het Máxima MC, een van de vier grootste behandelcentra voor prostaatkanker. Van de meer dan 12.000 mannen die jaarlijks de diagnose prostaatkanker krijgen worden er gemiddeld 1500 in het Reinier Haga PKC onderzocht en gediagnosticeerd. Naar verwachting komen dit jaar zo'n 50 patiënten in aanmerking voor een MRI-geleide prostaatbiopt met de innovatieve Robot Biopteur.


In het PKC werkt een team van negen urologen, zes radiologen, vier radiotherapeuten, vier oncologen, vijf oncologieverpleegkundigen en nucleair geneeskundigen en pathologen in één ruimte en vanuit twee eigen locaties. Deze zorgprofessionals zijn afkomstig uit alle ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep, namelijk het Reinier de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis.
Bron: www.icthealth.nl/nieuws