Radboudumc: met tumortest erfelijke darmkanker veel vaker opgespoord.

15-06-2020 18:07


Auteur: Frank Hermans - ad.nl/nijmegenRadboudumc Nijmegen.

Radboudumc Nijmegen.

Foto: David van Haren.


 


NIJMEGEN - Een relatief nieuwe 'tumortest' blijkt effectief bij het bepalen van een grote kans op erfelijke darmkanker ofwel het Lynch Syndroom. Patiënten worden twee tot drie keer vaker opgespoord sinds de landelijke introductie in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse Radboudumc en Maastricht UMC+, onder 19 ziekenhuizen in zuidoost-Nederland.

Het is goed nieuws voor met name (vaak jongere) familieleden die nog niet weten dat ze deze vorm van kanker onder de leden hebben. 


Hoogleraar Erfelijke Kanker Nicoline Hoogerbrugge: ,,Zij kunnen gewaarschuwd worden als een familielid positief test voor de erfelijke darmkanker. Blijkt iemand na aanvullend onderzoek eveneens de erfelijke aanleg te hebben, dan kan door regelmatige controles darmkanker tijdig worden opgespoord en behandeld."


Weefsel:

De tumortest naar erfelijkheid wordt standaard uitgevoerd door een patholoog. Daarvoor gebruikt deze weefsel dat ook al voor de darmkankerbehandeling onderzocht moet worden. Sinds 2016 wordt bij iedereen die voor zijn 70ste darmkanker krijgt, middels zo'n test het risico bepaald op Lynch-syndroom. Is dat groot, dan worden mensen doorverwezen naar de klinisch geneticus om vast te stellen of sprake is van erfelijke darmkanker. 


In Nederland, waar jaarlijks 13.000 mensen de diagnose darmkanker krijgen, wordt deze ziekte in 2 procent van de gevallen (260 patiënten) veroorzaakt door Lynch Syndroom. ,,Als dit syndroom de oorzaak is, ontstaat de darmkanker vaak al voordat iemand 50 wordt. Dat is veel vroeger dan bij niet-erfelijke vormen van darmkanker", aldus Hoogerbrugge.


'Veel patiënten bereid om zich te laten testen'

Vroege signalering is niet alleen van belang voor preventie van darmkanker. Vrouwen lopen een risico van 25 tot 70 procent om daarnaast baarmoederkanker te ontwikkelen. Mannen én vrouwen lopen meer kans op sommige andere vormen van kanker. ,,Bijkomend voordeel is dat we erfelijkheid vaker kunnen uitsluiten. Daardoor voorkomen we onnodige controles bij patiënten en familieleden." 


Volgens Hoogerbrugge zijn veel patiënten bereid om zich te laten testen. ,,Zo'n 10 procent van de patiënten willen eerst hun behandeling afwachten of willen niet weten of er sprake is van erfelijkheid. Het is uiteraard aan patiënten en hun naasten zelf of zij na een afwijkende tumortest vervolgonderzoek willen laten doen."


Omdat de kans op Lynch Syndroom klein is boven de 65 jaar, pleiten de onderzoekers ervoor de maximumleeftijd voor de standaard-tumortest te verlagen van 70 naar 65 jaar. Bron: www.ad.nl