Relatie met uw partner.

16-02-2019 21:02
Door een heftige gebeurtenis zoals een levensbedreigende ziekte of aandoening, kan een relatie heel wat te verduren krijgen. Sommige mensen ervaren dat hun relatie in deze periode hechter wordt. Anderen krijgen het gevoel dat ze langzaam maar zeker uit elkaar drijven. 


Emoties bij u en uw partner:

Uw partner kan hevige emoties voelen. Bijvoorbeeld verdriet, angst of boosheid. Fysiek krijgt uw partner het waarschijnlijk ook zwaarder. Vooral als u lichamelijk achteruitgaat en steeds minder kunt doen. Uw partner komt dan steeds meer in een verzorgende rol.


U probeert beiden om te gaan met uw eigen emoties. Dat is al moeilijk genoeg. Tegelijk wilt u de ander misschien zo veel mogelijk ontzien. Het gevolg kan dan zijn dat u uw gedachten en gevoelens niet met elkaar deelt.   


Ergernissen en conflicten:

Juist in deze fase bent u waarschijnlijk veel meer op elkaar aangewezen dan u gewend bent. In zo'n situatie kunnen kleine ergernissen en irritaties makkelijk uitgroeien tot conflicten. Kleine of grote ruzies die eigenlijk over 'niets' gaan. 


Tips om de relatie goed te houden:


  • Praat met elkaar en luister naar elkaar. Vertel wat u bezighoudt, waar u bang voor bent, waar u zich zorgen over maakt en wat u zou willen. 
  • Accepteer dat ieder op zijn manier om gaat met de situatie en dat je soms uit de pas loopt.
  • Zoek samen naar mogelijkheden om er het beste van te maken.
  • Er gewoon voor elkaar zijn is vaak al genoeg. Een gebaar of een aanraking kan meer betekenen dan woorden. Kleine dingen kunnen wonderen doen. Met een bloemetje, cadeautje of iets lekkers kunt u laten merken dat u uw partner waardeert.
  • Let erop dat de zieke partner zich niet meer dan nodig als een patiënt gedraagt. En dat de gezonde partner zich niet zorgzamer gedraagt dan op dat moment nodig is.
  • Vraag hulp of advies als u samen echt dreigt vast te lopen. Misschien kan een goede vriend of vriendin helpen. Of misschien is uw huisarts de juiste persoon.