Risicofactoren van Longvlieskanker.

28-03-2014 21:05

Blootstelling aan asbest (tot 30-40 jaar voor diagnose van mesothelioom)

  • Vroegere bestraling op borstkas (voor andere kanker)

  • Bron:  www.uzleuven.be