Ronald McDonald KinderFonds.

10-02-2014 20:57
 Wie we zijn:

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.


Missie & visie:

Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen en als zodanig aan het welzijn van families met een ziek of gehandicapt kind in Nederland. Daarom ontwikkelt, ondersteunt en exploiteert het Kinderfonds voorzieningen die concreet bijdragen aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.

  

De vier kernwaarden van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn:

  • Focus op welzijn van kinderen
  • Waarderen van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten)
  • Trouw aan partners
  • Transparant, verantwoordelijk en ethisch

Visie

Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport dragen concreet bij aan het welzijn van zieke en gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.Ambassadeurs:

Robert ten Brink, Chantal Janzen en Yvon Jaspers zijn de drie ambassadeurs die het Ronald McDonald Kinderfonds rijk is. Deze drie landelijke bekendheden dragen ons werk een warm hart toe en vragen er zoveel mogelijk aandacht voor. Ze zijn bijvoorbeeld aanwezig bij pr-momenten, geven interviews en helpen mee bij fondsenwervende acties.


 


Robert ten Brink:

Tv-presentator Robert ten Brink is al sinds 2003 ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds.“Toen onze oudste dochter met een dubbele longontsteking in het Emma Kinderziekenhuis lag, wilden we haar niet alleen laten. We mochten op een stretcher naast haar bed liggen. Dat was in een tijd dat er nog geen Ronald McDonald Huizen waren. Het toont wel aan dat die Huizen ontzettend belangrijk zijn. Want als je kind ziek is, wil je dicht bij je kind blijven. Een Ronald McDonald Huis maakt dat mogelijk.”
     

Robert vraagt als ambassadeur op veel manieren aandacht voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Hij ervoer in 2011 zelf hoe het is om in een Ronald McDonald Huis te slapen. Zijn overnachting was de miljoenste overnachting in Nederland. Zie daarvan hieronder het verslag.

Robert is in onderstaande video ook enthousiast over Ronald McDonald Vakantie.Chantal Janzen:

Musicalster en televisiepresentatrice Chantal Janzen is sinds maart 2010 actief als ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. De geboren Limburgse blijft ook actief als ambassadeur van Ronald McDonald Huis Maastricht.


 

“Natuurlijk wil je als ouder héél dicht bij je zieke kind in de buurt zijn. Dat spreekt toch vanzelf?”, zegt Chantal over het belang van Ronald McDonald Huizen. Haar eerste optreden als ambassadeur maakte Chantal tijdens het 25ste Ronald McDonald Kinderfonds Gala. Samen met Robert ten Brink presenteerde zij deze benefietavond, waar ze ook een ontroerende versie van het nummer ‘Jij woont in mijn hart’ uit de musical Tarzan ten gehore bracht.

     

In 2011 markeerde ze met collega-ambassadeur Robert ten Brink de miljoenste overnachting in een Ronald McDonald Huis. “Het is heel fijn dat ouders met een ziek kind in een Ronald McDonald Huis steun kunnen zoeken bij andere ouders”, zegt Chantal in onderstaande reportage van de miljoenste overnachtingYvon Jaspers:

Presentatrice Yvon Jaspers is sinds 2004 ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds.


"Ik verbind graag mijn naam aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Zeker sinds ik zelf kinderen heb, besef ik hoeveel steun de ouders, broertjes en zusjes in zo'n zware tijd aan elkaar hebben. Ik denk dat samen zijn de beste manier is om door het proces heen te komen, waarin je belandt als je kind ziek is."


Yvon vraagt aandacht voor de doelstelling van het Ronald McDonald Kinderfonds en ondersteunt het fonds ook met fondsenwervende acties. Zo gaat een deel van de opbrengst van haar boek ‘Spaghetti aan het plafond’ naar het Kinderfonds en ontwerpt ze jaarlijks vrolijk gekleurde mokjes voor Marskramer ten bate van het Ronald McDonald Kinderfonds.


 


Organisatie:

Het Ronald McDonald Kinderfonds is de overkoepelende organisatie van Ronald McDonald Huizen, Huiskamers, Vakantie en Sport in Nederland.

            

Medewerkers en vrijwilligers

Bij het Ronald McDonald Kinderfonds, gevestigd in Amersfoort, werken ongeveer 23 mensen. Ze houden zich bezig met beleid, financiën, marketing en communicatie en ondersteunen ook de Ronald McDonald Huizen op al deze terreinen.

Een Ronald McDonald Huis heeft, afhankelijk van de grootte, een management van 1,5 tot 2,5 fte. De Huizen worden draaiende gehouden door in totaal 1.600 vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos inspannen. Ze houden de Huizen schoon en opgeruimd en bieden een luisterend oor aan de gasten.

Raad van Toezicht

Kinderfondsdirecteur/bestuurder Marja van Bijsterveldt heeft de dagelijkse leiding binnen het Ronald McDonald Kinderfonds. Het beleid en de uitvoering wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De leden zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke stromingen en zetten zich onbezoldigd in voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

 

Geschiedenis

In 1974 werd in Philadelphia (USA) het allereerste Ronald McDonald Huis ter wereld geopend. De Engelse oncoloog prof. dr. Audrey Evans merkte dat er een dringende behoefte was aan een logeerhuis voor ouders die dagelijks bij hun zieke kind wilden zijn, maar die ver weg woonden van het ziekenhuis. Ze vond een geschikt huis nabij het ziekenhuis, maar zocht nog een sponsor. McDonald’s en Audrey Evans vonden elkaar. Ze spraken af dat McDonald's het Huis zou financieren en dat het de naam Ronald McDonald Huis zou krijgen, naar de clown van McDonald's. 

Eerste Huis in Europa

Begin jaren ’80 maakt kinderkankerspecialist prof. dr. Tom Voûte in Amerika voor het eerst kennis met de Ronald McDonald Huizen. Hij is direct overtuigd van de noodzaak van zo'n Huis in Nederland en krijgt steun van McDonald's Nederland. In 1985 opent Prinses Margriet Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam, het eerste Ronald McDonald Huis in Nederland én Europa. Sindsdien is het Ronald McDonald netwerk gegroeid met nog veertien Huizen, acht Huiskamers, vier vakantieverblijven en een uniek sportcentrum.

Internationaal

Het Ronald McDonald Kinderfonds is de Nederlandse afdeling van Ronald McDonald House Charities. Er zijn Ronald McDonald organisaties in 56 landen over de hele wereld (cijfers 2011). De missie is overal dezelfde: bijdragen aan het welzijn van zieke of gehandicapte kinderen en hun familie.


De Ronald McDonald Huizen vormen de oorsprong en het hart van de organisatie. Er zijn 317 Huizen in meer dan dertig landen. Het aantal Huiskamers neemt snel toe: er zijn er nu ruim 160 in 21 landen. Afhankelijk van de plaatselijke noodzaak zijn er in sommige landen andere voorzieningen. Bijvoorbeeld de Caremobile, een mobiel ziekenhuis die naar gebieden rijdt waar geen ziekenhuis in de buurt is
       


Keurmerken

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ziet erop toe dat uw bijdrage aan het Ronald McDonald Kinderfonds goed wordt besteed. Lees over dit keurmerk, over onze ANBI-status en ons lidmaatschap van de VFI.

CBF-Keur

Het Ronald McDonald Kinderfonds is in het bezit van het CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op goede doelen in Nederland. Zij beoordeelt het bestuur en het beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Als de goede doelen aan de criteria voldoen krijgen ze een stempel van goedkeuring; het CBF-Keur voor grote doelen of het CBF-Certificaat voor kleine doelen. Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft in 2012 een toetsing gehad en heeft wederom het CBF-Keur gekregen.

ANBI

Het Ronald McDonald Kinderfonds is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt dat het doel zich voor minstens negentig procent inzet voor het algemeen nut. Giften gedaan aan een ANBI-instelling zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Als ANBI geeft het Ronald McDonald Kinderfonds openheid van zaken. Voor meer informatie over de ondernomen activiteiten, de staat van baten en lasten, de samenstelling van de Raad van Toezicht en het beloningsbeleid, kunt u ons jaarverslag inzien. Voor het beleid rondom het uitvoeren van de doelstelling, verwijzen we u naar het beleidsplan 2010 - 2015 Ook alle Ronald McDonald Huizen zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Kijk voor de verantwoording per Huis op de websites van de Ronald McDonald Huizen.

VFI

Tot slot is het Ronald McDonald Kinderfonds lid van de VFI, de branchevereniging van goede doelen. Ruim 120 landelijk wervende goede doelen zijn hierbij aangesloten.


 


 

Bron: www.kinderfonds.nl