Second opinion.

26-01-2014 16:25
 

 Uw arts heeft de diagnose ‘maagkanker’ bij u gesteld. Deze diagnose en de bijbehorende, ingrijpende behandelingen kunnen vragen en twijfels bij u oproepen. In dat geval kunt u nadenken over een second opinion. Een second opinion, oftewel een tweede mening, is een medisch oordeel van een andere arts dan uw behandelend arts. Deze arts neemt de behandeling niet over.Wanneer?


Bespreek in eerste instantie uw twijfels en zorgen met uw behandelend arts. Deze is verplicht u alle informatie te geven die u nodig heeft om een goede beslissing te nemen over uw behandeling. Vaak heeft u maar weinig tijd om een beslissing te nemen. Probeer toch om in die krappe tijd zoveel mogelijk informatie in te winnen. Ook is het goed om met anderen te praten over de diagnose en de behandeling. U kunt hierbij denken aan uw huisarts, familie, vrienden of lotgenoten (patiëntenverenigingen). Heeft u vervolgens nog twijfels, dan kunt u om een second opinion vragen. Dit kan ook tijdens en na een behandeling.


Bij wie?


Als u besluit om een second opinion te vragen, bespreek dat dan met uw behandelend arts. Deze kan u adviseren wie u hiervoor het beste kunt benaderen. Voor een second opinion heeft u bovendien een verwijzing nodig van een arts. Vindt u het moeilijk om naar uw behandelend arts te gaan? Vraag dan uw huisarts om een doorverwijzing.
In alle gevallen is het verstandig om uw behandelend arts op de hoogte te stellen van de second opinion. Ziet u er erg tegenop om het van tevoren te bespreken? Licht uw arts dan achteraf in.
Ook is het verstandig om bij uw zorgverzekeraar te informeren over de vergoeding van een second opinion. In principe heeft u recht op vergoeding, maar er gelden wel beperkingen. Zo mag de second opinion alleen een medisch advies betreffen.Een second opinion, en dan?


In veel gevallen komt uit de second opinion niets anders dan u al wist. Wijkt de diagnose of het behandeladvies af, dan moet u een keuze maken. Dat is niet altijd makkelijk. Want welke arts heeft gelijk? En welke behandeling kiest u? In deze fase is overleg belangrijk tussen uw behandelend arts en de arts die de second opinion heeft gedaan. Samen met u kunnen zij de behandeling eventueel aanpassen. Ook in deze fase is het goed met uw huisarts, familie, vrienden of lotgenoten (patiëntenverenigingen) te praten. Zij kunnen u helpen uw gedachten te ordenen


 


 

Bron:   www.maagkanker.info