Stichting Boezemvriendinnen.

30-11-2015 19:40

Wie zijn wij?


Wij zijn Natascha en Nance, de trotse oprichtsters en drijvende kracht achter Stichting Boezemvriendinnen. Beide door borstkanker getroffen en nu bezig om van iets negatiefs iets positiefs te maken. Wij als bestuur zijn onbezoldigd (geen salaris uit de stichting), dus doneren 100% naar Erasmus MC / Daniel den hoed, Onderzoek voorstadium borstkanker.

Boezemvriendinnen heeft ten doel:

Het stimuleren van onderzoek naar het voorkomen, behandelen en nazorg van borstkanker in de meest ruime zin van het woord.

Boezemvriendinnen tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het verwerven van sponsors en subsidiegelden en het inzamelen van gelden door verkoop van producten.


Bron: www.boezemvriendinnen.nl