Stoppen met CML-medicatie, welke vragen heb je?

02-05-2017 16:47

Als je CML hebt en er is al langere tijd geen BCR-ABL meer aangetoond in je bloed, dan mag je soms stoppen met de CML-pillen. Maar geldt dat voor iedereen? En hoe lang duurt het voordat je mag stoppen? En als een eerdere stoppoging niet succesvol was, mag je dan nogmaals een poging doen?


Stoppen met CML-medicatie, welke vragen heb je?


Hematoloog Peter Westerweel besteedt aandacht aan dit onderwerp tijdens de landelijke Hematondagen in Nieuwegein (10 juni 2017) en in 's-Hertogenbosch (7 oktober 2017). Hij zal dit doen naar aanleiding van vragen van CML-patiënten.


Heb je zelf een vraag over stoppen met de CML-medicatie waarop je graag antwoord wilt hebben, stuur 'm dan naar monique.kuijpers@hematon.nl  Monique inventariseert de vragen en legt ze voor aan Peter. 


Heb je andere vragen over CML, wil je contact met een lotgenoot of heb je een vraag over stoppen met medicatie die niet bedoeld is voor de presentatie van Peter? Dan kun je terecht bij lotgenotencontact@hematon.nl
Bron: www.hematon.nl