Symptomen bij multipel myeloom.

29-01-2014 19:16
 

 Mensen met een multipel myeloom kunnen onder andere last krijgen van: botpijn, spontane botbreuken en/of inzakken van bot door botaantasting, vermoeidheid, bloedarmoede, verhoogde gevoeligheid voor infecties, algehele malaise en nierfunctiestoornissen.

Deze verschijnselen zijn lang niet bij elke patiënt aanwezig. Soms wordt de ziekte 'bij toeval' ontdekt. De verscheidenheid aan symptomen heeft te maken met het stadium waarin de ziekte zich bevindt.


 

Bron:  www.avl.nl