T-cel depletie

10-08-2014 20:57

Wat is T-cel depletie?

T-cel depletie is een behandeling die gericht is op het deels verwijderen van T-cellen uit het stamcelltransplantaat. T-cellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Vermindering van het aantal T-cellen in het transplantaat reduceert de kans op de gaft-versus-host ziekte (een immuunreactie van donor T-cellen gericht tegen de weefsels van de ontvanger).


Voordelen T-cel depletie:

Door het toepassen van T-cel depletie treedt er minder acute en chronische graft-versus-host ziekte op. Dit betekent dus voor de patiënt minder complicaties na de stamceltransplantatie en minder sterfte ten gevolge van de transplantatie zelf. Ook de zogenaamde chronische graft-versus-host ziekte zal minder zijn waardoor de kwaliteit van leven na de transplantatie beter is.


Nadelen T-cell depletie

Nadeel van T-cell depletie is een hogere kans dat de ziekte terugkeert. Dat komt door een verminderd effect van de donor T-cellen tegen de ziekte (een groot deel is immers verwijderd). We proberen dit nadeel weer te niet te doen door na de transplantatie met diverse vormen van aanvullende celtherapie op een veilige manier de kracht van het transplantaat te versterken zodat alsnog de kans op terugkeer van de ziekte wordt verminderd.


T-cell depletie vergeleken met andere centra:

De Nijmeegse transplantatieresultaten zijn qua uitkomst volledig vergelijkbaar met die van centra die geen T-cel depletie toepassen. Met dien verstande dat er minder GVHD in de Nijmeegse populatie wordt gezien met een positief effect op de kwaliteit van leven van de patiënten die uiteindelijk overleven. De laatste jaren is in trialverband gekeken naar de optimale vorm van T-cel depletie en momenteel wordt een nieuwe studie ontworpen om door middel van nog selectievere T-cel depletie de kans op recidiefziekte te verkleinen en het immunologisch herstel na transplantatie te verbeteren.Bron:  www.radboudumc.nl