U zorgt voor iemand met kanker….. en hoe gaat het nu met u? Inloophuis Helianthus te Dordrecht op 15 Sep 2016.

15-09-2016 19:15
15 september 2016

van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Inloophuis Helianthus, singel 28, 3311 SJ Dordrecht.


Zorgen voor je man, je dochter, je vader of een andere naaste met kanker, hoe doe je dat? Natuurlijk komt de medische zorg voor rekening van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Maar  verdere verzorging komt dikwijls neer op de schouders van u als mantelzorger.


Mantelzorger zijn voor iemand met kanker is een zware taak en brengt veel stress met zich mee in het dagelijkse leven.
De consulent van de afdeling Mantelzorg van MEE Drechtsteden gaat met u in gesprek over  hoe u de zorgtaken kunt combineren met uw eigen leven.

 Goed zorgen voor de ander, begint bij uzelf!Bron: www.asz.nl