Psychologische zorg bij kanker.

06-05-2015 20:58


Het hebben van kanker is ingrijpend. Niet alleen als u patiënt bent, maar ook als u de partner of een
naast familielid van iemand met kanker bent.


Meer dan een lichamelijke ziekte

De ziekte slaat vaak in als een bom, verstoort het evenwicht en kan vragen, gedachten en gevoelens
oproepen waarmee u soms geen raad weet. Kanker is niet alleen een ziekte die lichamelijk impact heeft, maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk. Tijdens en na de medische behandelingen kunt u veel last hebben van emoties als angst, vermoeidheid, stress en verdriet.


Emotioneel verwerken:

Als het iemand niet goed lukt emotioneel overeind te blijven, om welke reden dan ook, kan het Helen Dowling Instituut (HDI) uitkomst bieden. Het HDI is namelijk een GGZ-instelling die zich speciaal richt op de 
psychologische gevolgen van kanker. Onze zorg staat open voor alle mensen met kanker en hun naasten die psychologische hulp nodig hebben, ongeacht de fase van hun ziekte, medische behandeling, prognose, sekse of leeftijd. Wij bieden jaarlijks vanuit onze locaties in Bilthoven, Groesbeek en Arnhem zorg aan meer dan 1.600 cliënten. Al onze behandelingen zijn erop gericht om de ziekte kanker emotioneel te verwerken. De psychologische behandeling komt nooit in plaats van de medische behandeling.


Hulp zoeken, zinvol?

Soms blijven reacties en gevoelens naar aanleiding van de ziekte lang en sterk aanwezig en vormen ze een
belemmering in het dagelijks leven. Psychologische zorg kan mensen helpen de nieuwe levenssituatie te verwerken. Het Helen Dowling Instituut heeft jarenlange ervaring met het bieden van psychologische zorg bij kanker.


Psychologische zorg heeft zin als:

De volgende klachten na een paar maanden niet minder worden:


• gevoelens van angst, wanhoop, somberheid;

• lichamelijke of innerlijke onrust of gespannenheid;

• slaapproblemen of nachtmerries;

• intense vermoeidheid.

 

of als u merkt dat u:

• woedeaanvallen heeft of agressief reageert;

• paniekaanvallen heeft of bepaalde dingen niet meer durft;

• allerlei lichamelijke klachten heeft die niets te maken hebben met uw ziekte;

• regelmatig meer alcohol drinkt of drugs gebruikt;

• regelmatig denkt 'was ik maar dood';

• zich slecht kunt concentreren;

• vaak piekert over de vraag waarom deze ziekte u (of uw naaste) nou juist moest treff en;

• opeens last heeft van vroegere, nare gebeurtenissen, waarvan u dacht dat u ze verwerkt had.


Wat houdt een behandeling bij het HDI in?

Bij het Helen Dowling Instituut kunt u terecht voor een individuele behandeling, groepsbehandeling,
relatie- of gezinsbehandeling of een combinatie daarvan. U kunt bij ons ook terecht voor internettherapie of een combinatie van gesprekken en onlinebehandeling. Op basis van de aard en ernst van uw klachten en van uw hulpvraagkomen we tot een voorstel voor uw behandeling. Dit kan een kortdurende behandeling zijn, tussen de vier tot tien gesprekken (deze behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ) of een langer durende behandeling (deze behandeling valt onder de Specialistische GGZ). Alles wordt in overleg met u
vastgelegd in een behandelovereenkomst, waarvan u een kopie krijgt.


Bron: www.hdi.nl