Veelgestelde vragen over revalidatie en kanker.

25-10-2014 19:55


1. Waar kan ik deelnemen aan revalidatie bij kanker bijvoorbeeld Herstel & Balans? Hoe vind ik de locaties en de contactgegevens van die locaties?

Kijk voor een locatie van revalidatie bij kanker zoals Herstel & Balans op de website:  https://www.herstelenbalans.nl/instelling/index.php   Als u op een gewenste locatie klikt, vindt u daar de contactgegevens, programmagegevens en aanmeldprocedure van deze locatie.


2. Is de revalidatie of Herstel & Balans geschikt voor mij en wat zijn andere mogelijkheden buiten het programma?

Om deel te kunnen nemen aan de revalidatie of Herstel & Balans, heeft u een verwijzing van uw arts nodig op basis van uw indicatie en zorgbehoeften. Daarom dient u de revalidatie te bespreken met uw behandelend arts of huisarts of bedrijfsarts, die u naar de revalidatie kan verwijzen.

Ook kunt u met een zorgverlener van de locatie met Herstel & Balans overleggen of de revalidatie geschikt voor u is.


3. Wat zijn de kosten voor deelname aan revalidatie of Herstel & Balans? Wordt dit vergoed?

Voor informatie over de kosten van de revalidatie of Herstel & Balans kunt u het beste contact opnemen met de gewenste locatie voor deelname. Contactgegevens van de locaties zijn te vinden op deze website: https://www.herstelenbalans.nl/instelling/index.php

Voor de vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Op de website kunt u een overzicht vinden van de vergoedingen van de zorgverzekeraars  https://www.herstelenbalans.nl/?page=26


4. Als zorgaanbieder heb ik interesse om oncologische revalidatie of het programma Herstel & Balans uit te voeren. Hoe kan ik dit realiseren?

IKNL biedt advies en scholing bij het aanbieden van oncologische revalidatie en/of het gaan werken volgens de richtlijn Oncologische revalidatie. Zie kwaliteit en  www.iknl.nl

Vanwege het op termijn beëindigen van het licentiesysteem Herstel & Balans voert de stichting Herstel & Balans een afhoudend beleid voor nieuwe locaties als licentiehouder.

Voor eventueel resterende vragen kunt u contact opnemen via contact: https://www.herstelenbalans.nl/contact/index.php


5. Wat kan ik doen bij ontevredenheid over de revalidatiezorg? 

De zorginstelling is altijd dé verantwoordelijke voor de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg, conform de Nederlandse wetgeving. Elke instelling heeft een klachtencommissie. Indien u als revalidant niet tevreden bent over de patiëntenzorg in Herstel & Balans, kunt u dit bespreken met de zorgverlener en/of manager van de instelling waar u revalideert. Zo nodig kunt u daarna schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de instelling.

De stichting Herstel & Balans, uw verwijzend arts of zorgverzekeraar hebben geen bemiddelende of regulerende rol bij individuele klachten over de patiëntenzorg.


Bron:  www.herstelenbalans.nl