Vergoederingen Bevolkingsonderzoek darmkanker van Menzis 2017.

20-08-2017 20:22
Bent u tussen de 55 en 75 jaar oud en heeft u een oproep gekregen voor dit bevolkingsonderzoek?

Hier leest u wat u vergoed krijgt voor dit onderzoek, wanneer dit voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt. Ook informeren wij u over de vergoeding van een eventueel vervolgonderzoek.Wat krijgt u vergoed?

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker hoeft u niets te betalen. Mocht uit het onderzoek blijken dat er vervolgonderzoek nodig is, dan wordt dit vergoed vanuit de Basisverzekering.


Valt het bevolkingsonderzoek darmkanker onder het eigen risico?                                                    

Het bevolkingsonderzoek valt niet onder het eigen risico. Een eventueel vervolgonderzoek valt wel onder het eigen risico.


Waar kunt u terecht?                                                   

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt u in alle ziekenhuizen van Nederland terecht.


Vervolgonderzoek nodig?                                             

Wanneer een vervolgonderzoek nodig is (coloscopie) dan ontvangt u een brief van het RIVM. Het RIVM maakt voor u een afspraak in een coloscopiecentrum in een ziekenhuis

U krijgt dit vervolgonderzoek volledig vergoed als Menzis een contract heeft gesloten met de zorgaanbieder die de coloscopie uitvoert. Dat zijn in elk geval alle ziekenhuizen. In onze Zorgvinder ziet u het volledige overzicht.


Meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker:                                                    

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verstuurt de uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek. Daarin staat precies hoe het onderzoek werkt en hoe u meedoet.


Misschien wilt u vooraf nog iets weten? Op de website van het RIVM  vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.
Bron: www.menzis.nl