Vergoeding medisch specialistische zorg 2017 ( Zorgverzekering VGZ )

19-08-2017 20:47

                                 U hebt recht op medisch specialistische zorg door medisch specialisten. Dit is de meeste ziekenhuiszorg. Bijvoorbeeld:


 • knieoperatie of heupoperatie (vervangen van knie of heup)
 • behandelingen bij kanker zoals operaties, bestralingen of chemotherapie
 • röntgenfoto, MRI scan of kijkoperatie
 • behandelingen bij hersenbloedingen of hartinfarcten
 • behandelingen bij hart- en vaatziekten, zoals katheterisatie, dotteren, plaatsen van stent, bypass-operatie
 • behandeling van spataderen (door een dermatoloog met specialisatie flebologie of een vaatchirurg)
 • bariatrische chirurgie (gastric bypass, gastric sleeve, maagverkleining)
 • staaroperatie
 • amandelen knippen
 • abortus
 • medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis)
 • second opinion.


Vergoeding vanuit de basisverzekering:

U krijgt voor medisch specialistische zorg een vergoeding vanuit de basisverzekering. Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u hier wel uw eigen risico voor.


Voor verloskundige zorg door een gynaecoloog geldt het eigen risico niet. Er geldt ook geen eigen risico voor prenatale screening, behalve voor de NIPT. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Ook voor de met verloskundige zorg samenhangende kosten geldt het eigen risico. Dit betekent dat geneesmiddelen, bloedonderzoek en ziekenvervoer waarvan de kosten apart in rekening worden gebracht wel meetellen voor het eigen risico.


Onder de vergoeding voor medisch specialistische zorg vallen onder andere het consult, diagnostisch onderzoek, bijbehorend laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, verbandmiddelen, hulpmiddelen en het medisch noodzakelijk verblijf.


U krijgt in 2017 voor medisch specialistische zorg ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

 • het operatief plaatsen of vervangen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders
 • een bovenooglidcorrectie als uw zicht ernstig wordt beperkt  door een verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden
 • een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie) - een huisarts mag deze ingreep ook uitvoeren.
Bron: www.vgz.nl