Vergoeding vervoerskosten auto (eigen vervoer) via Zorgverzekeraar IZA 2017.

22-08-2017 20:32

Wat krijg ik vergoed?

  • U krijgt € 0,28 per kilometer. Ook kosten voor boot, tunnel of tolwegen krijgt u vergoed. De vergoeding geldt op basis van de snelste route via de ANWB-routeplanner. De heen- en terugreis worden apart berekend.
  • U betaalt een eigen bijdrage van € 100 per kalenderjaar.
  • Deze vergoeding valt onder het eigen risico.


Aanvullende voorwaarden:

  • Hebt u vooraf geen toestemming aangevraagd? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw reiskosten.
  • Wij vergoeden maximaal 200 kilometer enkele reis. Tenzij wij bij uw toestemmingsaanvraag akkoord zijn gegaan met een reisafstand van meer dan 200 kilometer.
  • De vergoeding van reiskosten geldt alleen voor behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering


Bekijk voor welke aandoeningen en behandelingen vergoeding mogelijk is.


Hoe regel ik de vergoeding?

Stap 1: Vraag vooraf toestemming aan

U kunt toestemming aanvragen zodra u de startdatum van uw behandeling weet. Aanvragen kan op twee manieren, afhankelijk van uw behandeling:


  • Voor nierdialyse, chemo- of radiotherapie bij kanker en vervoer naar en van een verpleegkundig kinderdagverblijf:  Bel met de vervoersdesk: 088 - 131 16 00. Als u ons belt, beoordelen wij uw aanvraag tijdens het gesprek met u. U hebt geen verklaring van uw arts nodig.
Machtigingsbrief:

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, krijgt u een brief van ons waarin staat of u toestemming hebt of niet. Dit noemen we de machtigingsbrief. Is het formulier niet volledig ingevuld? Dan kunnen we uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U ontvangt hierover bericht van ons.

Stap 2: Houd uw gereden kilometers bij

U kunt uw gereden kilometers bijhouden op het declaratieformulier vervoerskosten. Vul alle gegevens in en laat het formulier ondertekenen door uw (huis-)arts. U hebt ook een stempel van uw zorgaanbieder nodig.

Stap 3: Dien het declaratieformulier bij ons in

Het ingevulde declaratieformulier kunt u online of via de post bij ons indienen.
Bron: www.iza.nl