Vergoedingen Zorgverzekeraar Menzis 2018.

03-01-2018 20:46Ondersteuning bij kanker: Psychosociale zorg tijdens en na de behandeling van kanker.


Veel kankerpatiënten hebben tijdens en na de behandeling behoefte aan psychosociale zorg. Een levensbedreigende ziekte beïnvloedt de fysieke gesteldheid, maar vaak ook de psychische gesteldheid. Patiënten zijn veelal onzeker over de toekomst; het gezinsleven, relaties, intimiteit en werk hebben onder de ziekte te lijden.


Toch krijgen maar weinig patiënten de psychische (na)zorg die ze nodig hebben. Menzis en KWF Kankerbestrijding brengen hier samen verandering in, zodat iedereen de zorg krijgt die nodig is.


De Menzis Zorgadviseur:

Heeft u behoefte aan informatie over kanker, de mogelijke behandelingen of psychosociale (na)zorg? Bel de Menzis Zorgadviseur. Hij of zij beantwoordt al uw vragen.

De Zorgadviseur werkt nauw samen met de KWF Informatielijn en is op werkdagen van 8.30 tot 19.00 uur bereikbaar, via 088 222 42 42 (lokaal tarief).


Dit is een gratis service voor iedereen.


Bel de Menzis Zorgadviseur: 088 222 42 42    


Monitor Borstkankerzorg:

Wilt u meer weten over welke zorg ziekenhuizen bieden en hoe patiënten deze zorg ervaren? De Monitor Borstkankerzorg combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen. Op basis van uw postcode en criteria die voor u belangrijk zijn, krijgt u een duidelijk overzicht van alle ziekenhuizen in uw buurt. Zo kunt u - samen met uw huisarts - een gemotiveerde keuze voor een ziekenhuis maken.


Samenwerking met KWF en ziekenhuizen:

KWF Kankerbestrijding en Menzis willen ervoor zorgen dat mensen met kanker in Nederland standaard worden gescreend op de behoefte aan psychosociale ondersteuning. Patiëntenorganisaties wezen ons bovendien op het belang van goede richtlijnen voor de signalering daarvan.We hebben inmiddels met een groot aantal ziekenhuizen afspraken gemaakt. Zij signaleren de behoefte en bieden patiënten die het nodig hebben psychologische ondersteuning en psychosociale (na)zorg. We ondersteunen de ziekenhuizen bovendien bij het invoeren van de signalering voor psychosociale zorg.


Die signalering bestaat uit:

 • Inzicht krijgen in de ernst en aard van problemen van volwassen kankerpatiënten.
 • Bespreekbaar maken van problemen als onderdeel van de (na)zorg. Zo wordt voorkomen dat patiënten last krijgen van ernstiger klachten.
 • Verwijzen naar een hulpverlener in de psychosociale oncologie of een andere hulpverlener.
 • De invoering van een checklist, de Lastmeter', waaruit blijkt of patiënten behoefte hebben aan psychosociale hulp.


Bekijk de video over psychosociale zorg bij kanker:


              

              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Video: Psychosociale (na)zorg bij kanker:


Ondersteuning voor kankerpatiënten.


Veel kankerpatiënten hebben tijdens en na hun behandeling behoefte aan psychosociale zorg, zoals bijvoorbeeld psychologische hulp. Toch krijgen maar weinig patiënten deze zorg. Menzis en KWF gaan hier samen verandering in brengen.


Een levensbedreigende ziekte zoals kanker heeft niet alleen veel invloed op uw lijf, maar ook op uw gevoelsleven. Onzekerheid over de toekomst, het gezinsleven, relaties, intimiteit, werk en andere zaken spelen daarbij vaak een rol, ofwel psychosociale problemen.


U staat er niet alleen voor:

Zo'n veertig procent van alle kankerpatiënten krijgt het tijdens hun ziekte en behandeling zo zwaar op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied dat ze gespecialiseerde zorg nodig hebben. Helaas krijgt maar tien procent van alle kankerpatiënten hulp. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Noord Oost (IKNO) willen daar samen met Menzis graag iets aan veranderen.Lees meer over de maatregelen en de samenwerking


Het voordeel van psychosociale (na)zorg:

Het kan erg fijn zijn om hulp te krijgen na de behandeling van kanker. Bovendien kan tijdige erkenning van problemen en verwijzing naar de juiste zorgverlener de kwaliteit van uw leven na de confrontatie met kanker flink verhogen. Menzis heeft daarom met veel ziekenhuizen afgesproken dat zij na de behandeling uw behoefte aan hulp volgen. Als u dat wilt, kan het ziekenhuis u helpen bij emotionele en sociale problemen.


Menzis psychosociale nazorg bij kanker:


  

Voor de Video van hier boven klik hier.  

        


Overzicht ziekenhuizen die psychosociale (na)zorg aanbieden:

Wilt u weten in welk ziekenhuis in Nederland en voor welke vorm van kanker u deze ondersteuning krijgt?


Bekijk het overzicht van deelnemende ziekenhuizen


Bel voor meer informatie en advies de Menzis Zorgadviseur 088 222 42 42.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bevolkingsonderzoek darmkanker:


Wat krijgt u vergoed?

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker hoeft u niets te betalen. Mocht uit het onderzoek blijken dat er vervolgonderzoek nodig is, dan wordt dit vergoed vanuit de Basisverzekering. Lees hieronder meer bij 'Vervolgonderzoek nodig? En bekijk ook de toelichting rondom het eigen risico'.


Valt het bevolkingsonderzoek darmkanker onder het eigen risico?                                                     

Het bevolkingsonderzoek valt niet onder het eigen risico. Een eventueel vervolgonderzoek valt wel onder het eigen risico.


Waar kunt u terecht?                                                     

Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt u in alle ziekenhuizen van Nederland terecht.


Vervolgonderzoek nodig?   

Wanneer een vervolgonderzoek nodig is (coloscopie) dan ontvangt u een brief van het RIVM. Het RIVM maakt voor u een afspraak in een coloscopiecentrum in een ziekenhuis.


U krijgt dit vervolgonderzoek volledig vergoed als Menzis een contract heeft gesloten met de zorgaanbieder die de coloscopie uitvoert. Dat zijn in elk geval alle ziekenhuizen. In onze Zorgvinder ziet u het volledige overzicht.


Meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker:           

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verstuurt de uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek. Daarin staat precies hoe het onderzoek werkt en hoe u meedoet.


Misschien wilt u vooraf nog iets weten? Op de website van het RIVM vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Declareren van uw zorgkosten:


Dat kan snel en heel veilig:


Veel zorgkosten betalen wij direct uit aan zorgaanbieders. Dit geldt voor alle zorgaanbieders waar Menzis een contract mee heeft afgesloten. Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract, dan betaalt u de rekening eerst zelf.  Die rekening declareert u dan gemakkelijk via Mijn Menzis of via uw mobiele telefoon. 


Drie manieren om zorgkosten te declareren:

 • Via Mijn Menzis
 • App voor iPhone of Android
 • Schriftelijk declarerenSnel en veilig zorgkosten declareren:

Heeft u zorgkosten gemaakt en daar een rekening van gekregen? Kies dan voor gemak. Declareer via Mijn Menzis en we verwerken uw declaratie binnen 2 weken. U logt veilig in met uw DigiD en u kunt meteen beginnen met declareren. Ook kunt u declareren via de declaratie-app. Dat is snel, gemakkelijk, veilig én milieuvriendelijk. 


Declareer uw rekening online.                            


Declareren via Mijn Menzis:

 • Maak een scan of foto van uw rekening
 • Log met uw DigiD in bij Mijn Menzis
 • Kies: declaraties indienen, voer uw gegevens in
 • Voeg het bestand toe, controleer en verzend
 • U krijgt een bevestiging


Snel op uw rekening:

Declareert u via Mijn Menzis? Dan verwerken we uw declaratie  binnen twee weken. Declareert u uw zorgkosten schriftelijk? Dan wordt uw declaratie meestal binnen twee weken verwerkt.


In oktober 2017 was de gemiddelde doorlooptijd voor declaraties 5 werkdagen.         


Declareren via de app:

 • Download de declaratie-app voor uw iPhone of Android-toestel 
 • Activeer de app eenmalig met uw DigiD 
 • Stuur de rekening in en druk op verzend 
 • U krijgt geen bevestiging Schriftelijk declareren:

U kunt nog niet alle zorgkosten online declareren. Heeft u zorgkosten gemaakt in het buitenland? Of is online declareren voor u geen optie?


Kies dan voor een van onderstaande opties: 


Schriftelijk declareren:                                                     

U kunt nog steeds uw rekening per post opsturen. Vermeld uw verzekerdennummer rechtsboven op de originele rekening en stuur die naar ons toe. U heeft dus geen declaratieformulier nodig. Maak een kopie voor uw eigen administratie.


Stuur de rekening in een envelop met postzegel naar:

Menzis 
Postbus 75000 
7500 KC EnschedePGB verpleging en verzorgingskosten declareren:                                                  

Voor het declareren van kosten die horen bij uw PGB vult u een declaratieformulier PGB vv. We leggen u stap voor stap uit, hoe u deze kosten declareert.


Meer over declareren met PGB verpleging en verzorgingZorgkosten uit het buitenland declareren:                                                   

Rekeningen van zorgkosten in het buitenland kunt u nog niet online declareren. Declareer deze rekeningen altijd schriftelijk. Stuur de originele rekeningen met een declaratieformulier ziektekosten buitenland naar het hierboven genoemde adres. Is vertaling van de nota nodig? Vertaalkosten worden niet vergoed. Beschikt u over een Engelse vertaling, stuur die dan vooral mee.Reiskosten declareren:                                                   

Wilt u reiskosten voor openbaar vervoer, eigen vervoer of taxivervoer declareren?


U downloadt het juiste formulier hier.Wereldwijdpolis kosten declareren:

                                                   

Wilt u zorgkosten voor uw Wereldwijdpolis declareren? Dan kunt u niet online of met de app declareren.


 1. Betaal de rekening zelf aan uw zorgverlener
 2. Zet 'WWP' en uw verzekerdennummer op de originele rekening
 3. Stuur de originele rekening naar Menzis.


Menzis
t.a.v. afdeling Verzekerdennota's Buitenland
Postbus 75000
7500 KC Enschede


Direct naar het declaratieformulier.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ziekenvervoer met eigen vervoer:

Gaat u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien recht op vergoeding van de kosten van vervoer. Op deze pagina leest u wat u vergoed krijgt voor ziekenvervoer met eigen vervoer, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.


Let op:

U heeft voor vergoeding van vervoer altijd vooraf toestemming nodig van Menzis.


Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Menzis Basis Voordelig Naturapolis:

Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: € 0,30 per km, met een eigen bijdrage van € 101 per kalenderjaar.


Menzis Basis Naturapolis:

Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: € 0,30 per km, met een eigen bijdrage van € 101 per kalenderjaar.


Menzis Basis Vrij Restitutiepolis:

Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: € 0,30 per km, met een eigen bijdrage van € 101 per kalenderjaar.


Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

JongerenVerzorgd, ExtraVerzorgd 1, ExtraVerzorgd 2, ExtraVerzorgd 3, Aanvullend, Extra Aanvullend.


Bij deze aanvullende verzekeringen krijgt u geen vergoeding.


Wanneer heeft u recht op vergoeding?       

                                              

U heeft recht op vergoeding van de kosten van ziekenvervoer met eigen vervoer als:


 • u voor nierdialyse naar het ziekenhuis moet of naar een dialysecentrum
 • u oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of oncologische behandelingen met immuuntherapie moet ondergaan
 • u permanent gebonden bent aan een rolstoel
 • u zich door uw permanent beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
 • u intensieve kindzorg moet begeleiden
 • u in aanmerking komt voor de 'hardheidsclausule'


Geldt er een maximale vergoeding?

Ja, als Menzis toestemming heeft gegeven voor een vergoeding van reiskosten, dan is deze vergoeding voor een reisafstand van maximaal 200 kilometer heen en 200 kilometer terug. Is de reis langer, dan moet u voor vergoeding van die extra kilometers eerst vooraf toestemming vragen aan Menzis.


Als u gebruikmaakt van eigen vervoer, wordt de vergoeding berekend op de snelste route volgens de ANWB-routeplanner


Wat is de hardheidsclausule?

Als u geen recht heeft op vergoeding van eigen vervoer maar wel langdurig bent aangewezen op vervoer in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening, dan kan de zogenoemde hardheidsclausule voor u van toepassing zijn. In dat geval heeft u toch recht op vergoeding van de vervoerskosten.


Om in aanmerking te komen voor deze hardheidsclausule moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bel even met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40 om te overleggen of u voor deze hardheidsclausule in aanmerking komt.


Geldt er een eigen risico of eigen bijdrage?     

Eigen risico:

Ja, voor ziekenvervoer met eigen vervoer geldt het eigen risico.

Eigen bijdrage:

Ja, u betaalt een eigen bijdrage van € 101 per kalenderjaar. Tevens geldt een maximale vergoeding van € 0,30 per kilometer.


Heeft u toestemming van Menzis nodig?       

Ja, voor vergoeding van de kosten van vervoer heeft u altijd vooraf toestemming nodig van Menzis. Die toestemming vraagt u gemakkelijk aan met het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. Wilt u vergoeding van de vervoerskosten bij nierdialyse, chemo- of radiotherapie of intensieve kindzorg, dan kunt u ook telefonisch toestemming vragen. Bel in dat geval met de Servicelijn Vervoer op telefoonnummer 0317 49 20 51.

Geen toestemming van Menzis gekregen?

Heeft u van Menzis geen toestemming gekregen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer? Dan zijn er nog een aantal alternatieven waar u misschien gebruik van kunt maken.


U wilt meer informatie?       

Heeft u alle informatie gelezen en wilt u toch nog iets weten? Bel dan gerust met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40.


Wij helpen u graag!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ziekenvervoer met openbaar vervoer:

Gaat u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien recht op vergoeding van de kosten van vervoer. Dat maakt de reis minder kostbaar voor u.


Wat krijgt u vergoed Basisverzekering?

Menzis Basis Voordelig Naturapolis:

Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van maximaal € 101 per kalenderjaar).


Menzis Basis Naturapolis:

Bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van maximaal € 101 per kalenderjaar).  


Menzis Basis Vrij Restitutiepolis:

bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van maximaal € 101 per kalenderjaar)


Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

JongerenVerzorgd, ExtraVerzorgd 1, ExtraVerzorgd 2, ExtraVerzorgd 3, Aanvullend, Extra Aanvullend.


Bij deze aanvullende verzekeringen krijgt u geen vergoeding.


Let op: 

U heeft voor vergoeding van vervoer altijd vooraf toestemming nodig van Menzis.


Valt ziekenvervoer met openbaar vervoer onder het eigen risico?   

Ja, voor ziekenvervoer met openbaar vervoer geldt het eigen risico.


Geldt er een eigen bijdrage?                                                     

Ja, u betaalt een eigen bijdrage van € 101 per kalenderjaar.


Geldt er een maximale vergoeding?                            

Ja, als Menzis toestemming heeft gegeven voor een vergoeding van reiskosten, dan is deze vergoeding voor een reisafstand van maximaal 200 kilometer heen en 200 kilometer terug. Is de reis langer, dan moet u voor vergoeding van die extra kilometers eerst vooraf toestemming vragen aan Menzis.


Waar kunt u terecht?                                                  

U kunt gebruikmaken van het openbaar vervoer zoals bus, trein, metro of tram.


Wanneer heeft u recht op vergoeding?  

U heeft recht op vergoeding van de kosten van ziekenvervoer met openbaar vervoer als:


 • u voor nierdialyse naar het ziekenhuis moet of naar een dialysecentrum
 • u oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of of oncologische behandelingen met immuuntherapie moet ondergaan
 • u permanent gebonden bent aan een rolstoel
 • u zich door uw permanent beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
 • u intensieve kindzorg moet begeleiden
 • u in aanmerking komt voor de zogenaamde 'hardheidsclausule'.


Wat is de hardheidsclausule?

Als u geen recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer maar wel langdurig bent aangewezen op vervoer in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening, dan kan de zogenoemde hardheidsclausule voor u van toepassing zijn. In dat geval heeft u toch recht op vergoeding van de vervoerskosten.


Om in aanmerking te komen voor deze hardheidsclausule moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bel even met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40 om te overleggen of u voor deze hardheidsclausule in aanmerking komt.


Heeft u toestemming van Menzis nodig?  

Ja, voor vergoeding van de kosten van vervoer heeft u altijd vooraf toestemming nodig van Menzis. Die toestemming vraagt u gemakkelijk aan met het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. Wilt u vergoeding van de vervoerskosten bij nierdialyse, chemo- of radiotherapie of intensieve kindzorg, dan kunt u ook telefonisch toestemming vragen. Bel in dat geval met de Servicelijn Vervoer op telefoonnummer 0317 49 20 51.


Geen toestemming van Menzis gekregen?

Heeft u van Menzis geen toestemming gekregen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer? Dan zijn er nog een aantal alternatieven waar u misschien gebruik van kunt maken. U vindt daar meer informatie over in de brochure over ziekenvervoer.


U wilt meer informatie?

Heeft u alle informatie gelezen en wilt u toch nog iets weten? Bel dan gerust met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40.


Wij helpen u graag!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ziekenvervoer per ambulance:

Een ambulance is er, naast 112-spoedgevallen, ook voor het liggend vervoer van zieken. Op deze pagina leest u wat u vergoed krijgt voor ziekenvervoer per ambulance, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.


Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering? 

 • Menzis Basis Voordelig Naturapolis - 100% van geldende tarieven


 • Menzis Basis Naturapolis - 100% van geldende tarieven


 • Menzis Basis Vrij Restitutiepolis - 100% van geldende tarievenWat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

JongerenVerzorgd, ExtraVerzorgd 1, ExtraVerzorgd 2, ExtraVerzorgd 3, Aanvullend, Extra Aanvullend.


Bij deze aanvullende verzekeringen krijgt u geen vergoeding.Valt ziekenvervoer per ambulance onder het eigen risico?                                                     

Ja, voor ziekenvervoer per ambulance geldt het eigen risico.


Waar kunt u terecht?      

De (huis)arts die u behandelt regelt het ambulancevervoer voor u.


Waar heeft u recht op? 

Natuurlijk op 112-spoedvervoer, daar is geen twijfel over. Daarnaast heeft u recht op noodzakelijk vervoer per ambulance als uw (huis)arts dat nodig vindt en de geboden zorg valt onder de Basisverzekering.


Bovendien heeft u recht op vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance (bijvoorbeeld een helikopter) als vervoer per ambulance niet mogelijk is.


Heeft u toestemming van Menzis nodig?    

Als de ambulancerit verder is dan 200 kilometer enkele reis, dan moet de ambulancedienst voor vergoeding vooraf toestemming hebben van Menzis.


Heeft u een verwijzing nodig?  

Voor spoedeisend 112-vervoer heeft u natuurlijk geen verwijzing nodig.


Bij andere ambulanceritten heeft u vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) of arts voor verstandelijk gehandicapten.


Voor vervoer per helikopter heeft u vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van de Centrale Post Ambulancevervoer.


Wat wordt niet vergoed?   

U heeft geen recht op ambulancevervoer in verband met zorg gedurende een dagdeel in een WLZ-instelling. Het kan zijn dat u voor de vergoeding van dit vervoer gebruik kunt maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Twijfelt u of ambulancevervoer in uw geval vergoed wordt? Bel dan gerust met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40.


Wij helpen u graag!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------