Vergoedingen Zorgverzekeraar VGZ 2018.

01-01-2018 19:13

Vergoeding zorg voor oncologische patiënten 2018:

U krijgt voor oncologische zorg een vergoeding vanuit de basisverzekering (oncologische revalidatie).


Vergoeding vanuit de basisverzekering:

Vanuit uw basisverzekering hebt u recht op een vergoeding voor oncologische revalidatie. Dit is zorg voor mensen met kanker die door de ziekte functionele, fysieke, psychische en sociale problemen hebben. Nazorg en revalidatie als onderdeel van de oncologische zorg horen hier ook bij. U krijgt advies en begeleiding bij het omgaan met de ziekte, bij het herstel, en bij het verbeteren van uw conditie. 


Bekijk uw vergoeding voor oncologische revalidatie en de bijbehorende voorwaarden in de verzekeringsvoorwaarden.


Waar kan ik terecht voor oncologische revalidatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met de VGZ Zorgadviseurs:

088 - 131 16 11.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kanker - Care for cancer 2018:

En dan is er de diagnose: kanker. Uw hele leven staat op zijn kop. Duizend vragen schieten door uw hoofd: Wat staat me te wachten tijdens de behandeling? Hoe kies ik voor een behandelmethode? Hoe moet het met mijn gezin en mijn werk? Om u bij al deze vragen te helpen, is er Care for cancer. Persoonlijke zorg die vergoed wordt uit uw basisverzekering.


Wat is Care for cancer?

Care for cancer is voor verzekerden die de diagnose kanker hebben gekregen. Care for cancer werkt met een gespecialiseerde verpleegkundige, die u thuis bezoekt en die de tijd neemt om de gevolgen van de diagnose kanker te bespreken. Deze 'coach' geeft u persoonlijke aandacht, begeleidt in de keuze voor uw behandeling en geeft praktische tips voor de thuis- en werksituatie. De persoonlijke informatie sluit aan op de voorlichting in het ziekenhuis. Op deze manier kunt u zelf meer sturing geven aan uw behandeltraject.


Vergoeding vanuit basisverzekering:

De begeleiding van Care for cancer wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, de kosten vallen wel onder uw eigen risico. De begeleiding bestaat uit een intake en maximaal vier consulten aan huis. U hebt een verwijzing van uw behandelend medisch specialist nodig.


Waardering voor Care for cancer:

 De zorg van de persoonlijke coach van Care for cancer is getest in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. De ervaringen van patiënten en specialisten zijn uitgebreid geëvalueerd. Patiënten vonden het positief dat zij in hun eigen omgeving met iemand konden praten over het leven naast de behandeling. Het maakte het leven een stuk draaglijker. De begeleiding van Care for cancer is daarmee een goede aanvulling op de voorlichting en ondersteunende zorg van het ziekenhuis. Mensen voelden zich enorm gesterkt door deze zorg.


Aanmelden en meer informatie:

Na een verwijzing van uw medisch specialist kunt u zich aanmelden bij Care for cancer. Na aanmelding neemt Care for cancer binnen 24 uur contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze eerste afspraak kunt u al uw vragen stellen. De Care for cancer-coach geeft dan aan hoe deze u kan helpen. De coach beantwoordt vragen van medische en praktische aard en zal u doorverwijzen waar nodig.


Meer informatie kunt u vinden op de website van Care for cancer.

U kunt ook bellen naar 033 - 448 07 30.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vergoeding zittend ziekenvervoer 2018:

Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer naar en van een behandeling. Vervoer met de ambulance valt niet onder zittend ziekenvervoer.

Snel naar:

 • Wanneer worden mijn vervoerskosten vergoed?
 • Uitzondering via de hardheidsclausule
 • Wat krijg ik vergoed? En hoe regel ik dit?


Wanneer worden mijn vervoerskosten vergoed?

Vraag altijd vooraf toestemming bij ons aan. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding. Hoe u toestemming aanvraagt, leest u verderop bij 'Wat krijg ik vergoed? En hoe regel ik dit?'


U krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed uit de basisverzekering, als u: 


 • een visuele handicap hebt waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
 • zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
 • jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis (intensieve kindzorg)
 • chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt voor de behandeling van kanker
 • nierdialyse moet ondergaan


Uitzondering via de hardheidsclausule:

Staat uw aandoening of ziekte niet in bovenstaande opsomming? En hebt u wel een lange tijd vervoer nodig voor de behandeling van uw aandoening of langdurige ziekte? Bekijk dan of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule. Zo ja, dan vergoeden wij alsnog uw vervoerskosten.


Lees meer over de hardheidsclausule


Wat krijg ik vergoed?

En hoe regel ik dit?


Kies het vervoermiddel waarmee u reist voor uw behandeling:

      

Auto (eigen vervoer)

Auto (eigen vervoer)Openbaar vervoer

Openbaar vervoerTaxi

Taxi


      

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.


Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vergoeding pruiken en mutssja's 2018:

U komt in aanmerking voor een vergoeding voor een pruik als u volledig of gedeeltelijk kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling zoals chemotherapie. Vanuit uw basisverzekering krijgt u hiervoor een vergoeding. En in uw aanvullende verzekering hebt u een budget voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u ook gebruiken voor de vergoeding van een pruik en mutssja.            


Vergoeding pruiken vanuit de basisverzekering:

 • Vergoeding voor een pruik: maximaal € 431 per 12 maanden
 • Vergoeding reservepruik: maximaal € 431 eens per 5 jaar (geldt niet bij chemotherapie)


De hoogte van uw vergoeding is ook afhankelijk van of u naar een gecontacteerde zorgaanbieder gaat:


Ruime Keuze:

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van '>gemiddeld gecontracteerd tarief


Eigen Keuze:

Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief


Vergoeding pruiken of mutssja's vanuit de aanvullende verzekeringen:

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor hulpmiddelen.


U kunt uw budget gebruiken voor het deel van de nota dat de basisverzekering niet vergoed. Meestal zijn dit de kosten van de pruik boven de € 431. Hebt u een indicatie voor een pruik? Dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik óf een mutssja. 


U kunt het budget niet gebruiken als vergoeding van het eigen risico (voor het deel wat uit de basisverzekering wordt vergoed).


Aanvullende verzekering: VGZ Aanvullend, Goed, Beter, Best, Mix:

Aanvullend Goed:

Geen vergoeding


Aanvullend Beter:

€ 250 per jaar (budget hulpmiddelen)


Aanvullend Best:

€ 500 per jaar (budget hulpmiddelen)


MiX Aanvullende Verzekering:

Geen vergoedingAlles-in-1 pakket: VGZ Jong, Singe/Duo, Gezin, Vitaal:

Jong Basis:

Geen vergoeding


Jong Uitgebreid:

Geen vergoeding


Single/Duo Basis:

Geen vergoeding


Single/Duo Uitgebreid:

€ 250 per jaar (budget hulpmiddelen)


Gezin Basis:

Geen vergoeding


Gezin Uitgebreid:

€ 250 per jaar (budget hulpmiddelen)


Vitaal Basis:

Geen vergoeding


Vitaal Uitgebreid:

€ 350 per jaar (budget hulpmiddelen)


Gemeentepakket: VGZ Gemeentepakket Compact, Compleet, Zuid-Limburg, Den Haag, Rotterdam:

GemeentePakket Compact:

€ 100 per jaar


GemeentePakket Compleet:

€ 300 per jaar


Den Haagpakket:

€ 140 per jaar


Zuid-Limburgpakket

€ 140 per jaar


Rotterdampakket:

€ 75,50 per jaarExtra informatie:

Wat moet ik zelf betalen:

Eigen risico

U betaalt uw eigen risico voor een pruik die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Extra kosten bij aanschaf pruik

U hebt alleen recht op de vergoeding van de kosten van een pruik. U krijgt geen vergoeding voor bijvoorbeeld het aanmeten van een pruik.

Pruik bij kaalheid man

U krijgt geen vergoeding voor een pruik als deze wordt gebruikt vanwege klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica).


Wat moet ik zelf regelen:

Verwijzing

Om de kosten van een pruik vergoed te krijgen hebt u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Toestemming aanvragen

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen bij VGZ voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw pruik. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan beoordeelt deze zelf of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dan niet zelf toestemming aan VGZ te vragen. Ook als uw pruik gerepareerd of vervangen moet worden kunt u bij de gecontracteerde zorgaanbieder terecht.


Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u zelf bij ons toestemming aanvragen voor aanschaf, vervanging en reparatie.


In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben.


Wie mag de zorg verlenen:

In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Zo weet u zeker dat de zorgaanbieder aan de juiste eisen voldoet en beschikt over de juiste vakkennis om u optimaal te helpen. De zorgaanbieder waar u uw pruik koopt, moet een kappersdiploma hebben.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vergoeding borstcorrectie 2018:

U kunt met bepaalde borstcorrecties in aanmerking komen voor een vergoeding van VGZ. Bijvoorbeeld borstverkleiningen en correcties van ongelijke borsten. Bekijk hieronder wat we wel en niet vergoeden.


Borstverkleining:

VGZ vergoedt een borstverkleining van cup DD/E en groter. U moet dan aantoonbare lichamelijke klachten hebben die u fors beperken en die veroorzaakt worden door de zwaarte van de borsten. Wij wijzen u erop dat uw gewicht niet te hoog mag zijn. Bij het opereren van te zware mensen is er namelijk een grote kans op complicaties en een aanzienlijk kleinere kans op een goed resultaat. Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, moet uw Body Mass Index (BMI) gedurende minstens 12 maanden lager dan 30 zijn. 


'Liften' van hangende borsten:

Het 'liften' van hangende borsten wordt niet vergoed.


Correctie van ongelijke borsten:

Deze vorm van borstcorrectie komt alleen voor vergoeding in aanmerking als de borsten twee cupmaten of meer van elkaar verschillen. Dit kan worden gezien als verminking. Er is in dat geval slechts een vergoeding mogelijk voor de verkleining van één van de borsten. Zijn de borsten ongelijk door een borstreconstructie na een (gedeeltelijke) amputatie, dan zijn ook andere manieren van correctie mogelijk.


Correctie van ingetrokken tepels:

Ingetrokken tepels worden gezien als een 'natuurlijke variant' van de menselijke vorm. Een correctie hiervan wordt dan ook niet vergoed.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vergoeding borstprothese 2018:

Een borstamputatie heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van een vrouw. In veel gevallen is een borstprothese gelukkig mogelijk. Hieronder leest u wanneer u bij VGZ voor vergoeding van een borstprothese in aanmerking komt.


Vergoeding uit de basisverzekering:

Vanuit de basisverzekering krijgt u een vergoeding voor:


 • een borstprothese na een hele of gedeeltelijke borstamputatie
 • het verwijderen van de prothese, bijvoorbeeld bij ernstige kapselvorming of lekkage
 • het klieven of wegsnijden van het kapsel
 • het operatief plaatsen of vervangen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst (het ontbreken van borstvorming) bij vrouwen  en bij man-vrouw transgenders als:
 • er geen plooi onder de borst aanwezig is (inframammairplooi), en;
 • er minder dan 1 cm klierweefsel is, aangetoond door middel van een echo


Deze zorg valt onder medisch specialistische zorg. Op de vergoedingenpagina over medische specialistische zorg leest u meer over de vergoeding voor deze zorg. U betaalt hiervoor uw eigen risico.


Ingrepen bij transseksualiteit:

Bent u transgender? En wilt u een geslachtsverandering? Dan zijn er verschillende ingrepen en behandelingen waarmee u te maken krijgt. U kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over het transitieproces en de vergoeding van ingrepen en behandelingen bij transseksualiteit vindt u op de website van patiëntenvereniging Transvisie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MammaPrint bij borstkanker 2018:

MammaPrint is een methode waarmee uw arts bij borstkanker beter kan bepalen welke behandeling het beste aanslaat. Als uw arts een MammaPrint in uw situatie zinvol vindt, dan krijgt u deze van ons vergoed.


Waarom een MammaPrint?

Een MammaPrint onderzoekt het tumorweefsel en laat zien hoe hoog het risico is op uitzaaiingen. Op die manier helpt de test bij de beslissing of aanvullende chemotherapie noodzakelijk is.


Wat krijgt u vergoed?

Besluit uw arts dat een MammaPrint in uw situatie inderdaad zinvol is? Dan krijgt u deze vergoed. Krijgt u hiervoor een factuur thuisgestuurd? Stuur deze dan naar ons op. Wij vergoeden het notabedrag voor u.


Bespreek ruim voor de operatie met uw arts of een MammaPrint in uw situatie zinvol is. Uw arts zorgt er dan voor dat de nodige onderzoeksmaterialen tijdens uw operatie aanwezig zijn.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Binnen een uur de uitslag van mijn borstfoto:

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Dit brengt vaak veel angst en onzekerheid met zich mee. Vooral tijdens het wachten op de uitslag van onderzoeken of röntgenfoto's. Röntgenlaborant Melati van der Kooij weet als geen ander hoe vervelend dat is. En toen kreeg zij zelf de diagnose borstkanker. Melati kreeg in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) op de Breast Clinic binnen een uur de uitslag van haar borstfoto's. Een opluchting, want zo had ze snel zekerheid.


Onzekerheid weggenomen:

Het ASZ zet het belang van de patiënt voorop en heeft de werkwijze daarom aangepast met behulp van de Breast Clinic. Een afdeling binnen het ASZ waar een team borstkankerspecialisten intensief samenwerkt. Hier beoordeelt de radioloog de borstfoto's zelf. "Daardoor kreeg ik binnen een uur de uitslag. In een ander ziekenhuis kan dat wel tot wel 10 dagen duren. Ondanks dat de uitslag niet positief was, heb ik dit als heel prettig ervaren", vertelt Melati.


Een warm bad:

Na de uitslag van de foto's ging Melati het behandeltraject in. Ze vertelt dat de periode met de operatie, de chemokuren en de hormoonbehandeling heel zwaar was. Maar gelukkig kreeg ze veel steun van haar man Cor en de Breast Clinic. "Het voelde echt als een warm bad. Ze drukten me allemaal op het hart om direct te bellen als ik ergens mee zat. Dat nam veel onrust en angst bij me weg."


VGZ werkt samen met het ASZ en vele andere zorgaanbieders aan Zinnige zorg: betere zorg tegen lagere kosten. Zo krijg u nu en in de toekomst de zorg die u nodig hebt, tegen een betaalbare premie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pgb voor palliatief terminale zorg:

Palliatief terminale zorg is zorg voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is. Deze persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kan thuis gegeven worden. Maar ook bijvoorbeeld in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).


Voor wie is een pgb voor palliatief terminale zorg?

Voor mensen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden (schriftelijke verklaring behandelend (huis)arts nodig) die:


 • de zorg thuis willen ontvangen, of
 • de zorg in een hospice (zonder Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) voor verblijf) willen ontvangen, of
 • geen Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie hebben.


Pgb voor palliatief terminale zorg aanvragen:

Dit is mogelijk als uw behandelend (huis)arts vaststelt dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is. Uw (huis)arts moet dit in een schriftelijke verklaring vastleggen.


Pgb verpleging en verzorging aanvragen.


Bestaande indicatie vanuit Wlz?

Hebt u een bestaande indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u een aanvraag voor pgb voor palliatief terminale zorg indienen bij het CIZ.


Komt u niet in aanmerking voor een pgb?

Hebt u een indicatie voor palliatief terminale zorg, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Dan krijgt u een vergoeding voor verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering.  


Vragen over pgb voor palliatief terminale zorg?

Bel ons op 088 - 131 16 71. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vergoeding erfelijkheidsonderzoek 2018:

Sommige ziekten en afwijkingen zijn erfelijk. Als er in uw familie een ziekte voorkomt kunt u hierover allerlei vragen hebben. Een erfelijkheidsonderzoek kan u helpen om antwoord te krijgen op verschillende vragen:


 • U hebt zelf een ziekte en wilt weten of deze erfelijk is.
 • In uw familie komt een erfelijke ziekte voor en u wilt weten of dit iets betekent voor u en/of uw kinderen.
 • U hebt vragen over de oorzaak en de erfelijkheid van de aandoening van uw kind.
 • U wilt weten wat tijdens de zwangerschap de risico's zijn van ziekten zoals epilepsie, of noodzakelijk medicijngebruik.


Vergoeding erfelijkheidsonderzoek vanuit de basisverzekering:

U krijgt vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor erfelijkheidsonderzoek. Dit is:


 • het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door stamboomonderzoek
 • chromosoomonderzoek
 • biochemische diagnostiek
 • ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek
 • erfelijkheidsadvisering en wanneer dit nodig is psychosociale begeleiding


Als het nodig is voor het advies aan u, kunnen ook andere personen hiervoor onderzocht worden. Zij kunnen hierna ook advies krijgen wat volgt uit dit onderzoek.


Uw vergoeding hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:

Basisverzekering: VGZ Ruime Keuze, Eigen Keuze:


Ruime Keuze:

Geontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief.

Niet gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Eigen Keuze:

Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief Vergoedingen erfelijkheidsonderzoek vanuit de aanvullende verzekering:

Voor erfelijkheidsonderzoek krijgt u vanuit de aanvullende verzekeringen geen vergoeding.Extra informatie:


Wat moet ik zelf betalen:

Eigen risico:

Als u 18 jaar of ouder bent geldt uw eigen risico voor de vergoeding van erfelijkheidsonderzoek.


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf betaalt. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.


Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt:

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2018


Dit geldt niet als u de basisverzekering VGZ Eigen Keuze hebt.

Vaderschapstest:

U krijgt geen vergoeding voor een vaderschapstest. Dit is geen erfelijkheidsonderzoek.


Wat moet ik zelf regelen:

Verwijzing:

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.Wie mag de zorg verlenen:

Voor erfelijkheidsonderzoek gaat u naar een Centrum voor erfelijkheidsadvies. U vindt de door ons gecontracteerde Centra in Vergelijk en Kies.


Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor erfelijkheidsonderzoek geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: www.vgz.nl/vergoedingen