Vlees eten is geen directe oorzaak van kanker.

19-04-2016 19:01

    

 
rundvlees


Eind 2015 doken berichten op dat rood vlees eten het risico op kanker verhoogde. Professor Stefaan De Smet zet enkele fouten in de berichtgeving recht. Bij de interpretatie van het rapport van het International Agency for Research on Cancer (IARC) gingen verschillende nuances verloren. "Het eten van vlees is geen directe oorzaak van kanker en dat stelt de IARC-werkgroep ook niet.", aldus professor Stefaan De Smet, vleesexpert aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent en lid van de IARC-werkgroep.


Risico niet geanalyseerd:

"Deze werkgroep had als taak te evalueren of er wetenschappelijk bewijs is voor een verband tussen het eten van rood vlees en vleeswaren en een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker.", vertelt De Smet.  "Het is belangrijk te verduidelijken dat de taak van onze werkgroep erin bestond een gevarenanalyse uit te voeren en geen volledige risicoanalyse", verduidelijkt De Smet. "We zochten met andere woorden naar de sterkte van de wetenschappelijke bewijskracht en niet naar de grootte van het risico. Als we het absoluut risico zelf zouden willen analyseren, zouden we ook de blootstelling aan het risico in kaart moeten brengen. En dat was niet het opzet van dit rapport."


Voedingsaanbevelingen:

Niet iedereen moet dus van vandaag op morgen overschakelen naar vegetarisme. Algemene schattingen stellen wel dat onze vleesconsumptie verminderen voordelen zal hebben. "Voor de Belgische samenleving kunnen we schatten dat als we collectief gemiddeld 100 g per dag minder rood vlees zouden eten (of 50 g per dag minder vleeswaren), dit tot ongeveer 1500 minder nieuwe gevallen van colorectale kanker en 500 minder overlijdens per jaar zou kunnen leiden", legt De Smet uit.


Concrete voedingsaanbevelingen met betrekking tot vlees kunnen echter niet uit het IARC-rapport afgeleid worden. Hiervoor wordt doorverwezen naar het rapport van de Hoge Gezondheidsraad waarin aanbevolen wordt de consumptie van rood vlees best te beperken tot maximum 500 gram per week, en de consumptie van vleeswaren (op basis van rood vlees) tot een minimum te beperken.


"Eigenlijk stemt dit goed overeen met de algemene voedingsaanbevelingen die al geruime tijd gehanteerd worden. Namelijk om de consumptie van vlees en vis te beperken tot een portie van 100 gram per dag en vlees enkele dagen per week af te wisselen met vis, een eitje of een plantaardig alternatief", vertelt De Smet.Bron: www.demolenaar.nl