Waardoor wordt hoofd-halskanker veroorzaakt?

28-01-2014 19:20
 

 

We weten dat kanker niet besmettelijk is – hoofd-halskanker kan niet via iemand anders worden opgelopen, zoals bij een verkoudheid of hoest. Maar we weten nog niet veel over wat kanker veroorzaakt.

Er zijn echter een paar dingen waarvan bekend is dat ze de kans op hoofd-halskanker vergroten, zoals:

  • tabak roken
  • tabak, betel, pan, of gutkha pruimen
  • overmatige alcoholconsumptie
  • slechte voeding.

Bij bepaalde kankersoorten lijkt er een verband te bestaan met bepaalde specifieke, oorzakelijke factoren. Zo wordt kanker van de nasopharynx bijvoorbeeld in verband gebracht met het Epstein-Barr-virus (EBV), een veel voorkomend virus dat ook de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. EBV veroorzaakt zelf geen kanker en het is niet bekend waarom het bij sommige mensen gepaard gaat met kanker, terwijl bij anderen alleen een infectie ontstaat.


We weten ook dat hoofd-halskanker vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen en meer bij mensen boven de 55 jaar dan bij jongere mensen.


 

Bron:  www.umcg.nl