Wat is de palliatieve fase?

07-02-2019 19:22De palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk wordt dat u niet meer beter kunt worden.


De palliatieve fase kan kort of lang duren: van dagen tot enkele maanden of jaren.


Palliatieve zorg:

In de palliatieve fase kunt u palliatieve zorg krijgen. Dat is zorg en ondersteuning op allerlei gebieden van het leven: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Deze zorg heeft als doel om uw leven nog zo aangenaam mogelijk te maken. Ook uw naasten kunnen hulp of ondersteuning krijgen.


Soms zijn ook nog een of meer palliatieve behandelingen mogelijk. Die zijn dan gericht op het remmen van de ziekte en op het verminderen en verlichten van lichamelijke klachten. U kunt er niet meer door genezen.


Uw arts zal u begeleiden bij het maken van keuzes over uw behandeling. U beslist samen met uw arts welke zorg het beste bij u past. Uiteindelijk bepaalt u zelf wat er gebeurt.

Lees hoe u zelf invloed kunt houden op de zorg die u krijgt.


Palliatieve terminale zorg:

In de laatse fase van uw leven kunt u palliatieve terminale zorg krijgen. Deze fase begint als de arts inschat dat u nog ongeveer 3 maanden te leven heeft. De laatste fase kan in werkelijkheid ook (veel) korter of langer duren.


Een team van zorgverleners en/of vrijwilligers probeert ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk lijdt en uw leven goed kunt afronden. Uw naasten kunnen ook hulp of ondersteuning krijgen.  Bron: www.kanker.nl