Wat is mond of keelholte Kanker?

02-02-2014 21:08
 

 

Tumoren van de mond of keelholte hebben vaak dezelfde ontstaansoorzaak en manier van groei. Ook onderzoek en behandeling is vaak hetzelfde. Daarom worden ze tot 1 groep samengevoegd. Maar, tumoren van de mond of keelholte kunnen ook verschillen van elkaar. U kunt in deze informatie dus informatie tegenkomen die niet op u van toepassing is.

Bijna alle tumoren van de mond of keelholte ontstaan in de cellaag die aan de oppervlakte ligt: het slijmvlies. Het slijmvlies is opgebouwd uit plaveiselcellen. Een ander woord voor tumoren van het slijmvlies is plaveiselcelcarcinomen.

 

De plaatsen waar tumoren van de mond of de keelholte kunnen ontstaan, zijn:  

  • lippen
  • tong
  • bodem van de mond
  • wangslijmvlies
  • tandvlees of het gehemelte
  • keelholte
     

Deze informatie gaat over tumoren van de slijmvliezen. De kaken vallen hier niet onder.  Wel vindt u informatie over tumoren op het tandvlees of het gehemelte, bij de bovenkaak. U vindt hier geen informatie over kanker van de speekselklieren. Voor deze soort kanker is een heel andere behandeling nodig. Ook is kanker van de speekselklieren zeer zeldzaam.

 

 
Bron:  www.kanker.nl