Wat is OpererenZonderSnijden ?

28-04-2016 19:09Van oudsher is de behandeling van kanker gebaseerd op de drie pijlers: chirurgie, behandeling met chemotherapie en bestralen. De afgelopen jaren heeft zich nadrukkelijk een vierde pijler ontwikkeld:  de minimaal invasieve beeldgestuurde interventies.


We noemen deze methode: Opereren Zonder Snijden (OZS).

OZS richt zich op de behandeling van lever-,nier-, long-, bot-, borst-, en prostaatkanker.


De kern van deze behandelingen is dat met behulp van radiologische technieken als röntgendoorlichting, echo, CT-scan, of MRI, beeldgestuurde behandelingen plaatsvinden via kleine prikgaatjes door de huid (dat noemen we minimaal invasief). De behandelingen kunnen bestaan uit het door de huid aanprikken van een tumor met een naald waarmee de tumor kan worden weggekookt  of  bevroren (ablatie ). Een andere manier is  het via een slagader inbrengen van een slangetje (embolisatie). Via dat slangetje kunnen dan  chemotherapie of radioactieve bolletjes naar de tumor worden gebracht.


De patiënt ondergaat dus in feite een operatie zonder dat er gesneden wordt, wat als groot voordeel heeft dat de opname vaak niet langer duurt dan een dag.


Video: Maurice van den Bosch UMCU over opereren zonder snijden: https://www.youtube.com/watch?v=OJsawWsl_tQBron: www.opererenzondersnijden.nl