Wat is parenterale voeding ?

03-07-2019 20:10

                                       


Parenterale voeding is voeding die via een infuus direct in het bloed komt. Parenteraal betekent: buiten het maag-darmkanaal om. Deze voeding gaat dus niet via de mond door het maag-darmkanaal maar komt direct in de bloedbaan.


Parenterale voeding bevat voedingsstoffen die niet meer verteerd hoeven te worden. Deze zijn direct beschikbaar voor gebruik in het lichaam. Parenterale voeding kan nodig zijn als voeding via het maag-darmkanaal niet of onvoldoende mogelijk is. Bijvoorbeeld doordat de darmen niet goed werken door ziekte of als bijwerking van de behandeling.


Met parenterale voeding is het mogelijk om het lichaam dan toch van voeding te voorzien. Parenterale voeding kan als volledige voeding worden gegeven, of als aanvulling op voeding via het maag-darmkanaal in de vorm van sondevoeding, drinkvoeding of het gewone eten en drinken, wanneer het voeden via het maag-darmkanaal wordt opgebouwd. Parenterale voeding heeft nooit de voorkeur als het mogelijk is om via het maag-darmkanaal te voeden.

De arts en diëtist stellen samen per patiënt vast welke samenstelling de parenterale voeding moet hebben en hoe lang het nodig is.


Parenterale voeding wordt in de (ziekenhuis)apotheek bereid, en bestaat uit losse onderdelen (componenten) of kant-en-klare zakken.


Starten met parenterale voeding:

Parenterale voeding wordt in het ziekenhuis gestart. Bij het starten en in de beginfase kunnen er namelijk complicaties optreden en is het van belang dat er goede controle is. Heb je langere tijd (vrijwel) geen voeding gebruikt? Dan is er risico op het refeeding syndroom. Parenterale voeding moet dan langzaam worden opgebouwd en er moeten extra controles uitgevoerd worden.


Daarnaast wordt er bijvoorbeeld regelmatig gecontroleerd of de plek waar de naald van het infuus het lichaam binnen gaat niet gaat ontsteken.


Er mogen geen geneesmiddelen worden gemengd in de zak met parenterale voeding. Er kunnen in de zak reacties optreden die nadelig kunnen zijn.


Parenterale voeding thuis:

Parenterale voeding wordt doorgaans alleen in het ziekenhuis gegeven. Bij hoge uitzondering kan het thuis worden voortgezet. Bij voorkeur gaan patiënten naar huis wanneer het maag-darmkanaal weer functioneert en voeding kan worden genomen in de vorm van gewone voeding, met eventueel aanvullende drinkvoeding of sondevoeding.


Wanneer parenterale voeding thuis wordt voortgezet is ook dan een regelmatige controle van het bloed en de plek waar de naald van het infuus het lichaam binnen gaat nodig. Er wordt hiervoor een speciaal team van de thuiszorg ingeschakeld.


Stoppen met parenterale voeding:

Wanneer het weer mogelijk is om via het maag-darmkanaal voeding binnen te krijgen, kan de parenterale voeding worden gestopt. Het is niet nodig om af te bouwen.
Bron: www.voedingenkankerinfo.nl