Wat kan ik regelen?

07-02-2019 19:37


Het is aan te raden om een aantal (praktische) zaken te regelen voor als u gaat overlijden. U kunt hierbij denken aan:

  • financiële zaken regelen
  • testament of codicil opstellen
  • wensen rondom de behandeling en het levenseinde vastleggen
  • wensen voor de uitvaart vastleggen


Door deze zaken tijdig te regelen kunt u ervoor zorgen dat de dingen verlopen zoals u wilt. Ook kan het rust geven om zaken op orde te hebben.


Wanneer regelen?

Sommige mensen voelen een sterke behoefte om al dit soort dingen snel te regelen. Anderen willen er liever mee wachten. Of weten niet hoe ze het moeten regelen.


Wachten is begrijpelijk, maar stel het niet te lang uit. Anders heeft u er misschien geen energie meer voor. Heeft u advies of hulp nodig, bespreek dit dan met uw huisarts of maatschappelijk werker. Of vraag andere mensen om u hierbij te helpen.


Financiële zaken:

Heeft u een partner en/of kind(eren), dan kan het rust geven als u weet dat u hen financieel goed achterlaat. Mogelijk moet u daar nog een aantal dingen voor regelen.


Voor informatie, adviezen en tips kunt u kijken op de website Wijzer in geldzaken (dossier overlijden) of de website van het Nibud


U kunt ook hulp van een financieel adviseur vragen.


Testament:

In een testament legt u vast aan wie u uw geld en bezittingen wilt nalaten. Als er geen testament is, dan regelt de wet wat er met een nalatenschap gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een niet-geregistreerde partner of een goede vriend(in) niets erft en de naaste familie alles. 


Een testament regelt u bij de notaris. U kunt het daar ook laten aanpassen. In een testament kunnen ook wensen voor de uitvaart staan. 


Heeft u een partner en kinderen, dan is het aan te raden dat uw partner ook een testament opmaakt. 

Lees meer over het testament op notaris.nl


Codicil:

In plaats van een testament, kunt u ook een codicil opstellen. Hierin kunt u aangeven hoe u uw inboedel, sieraden en andere kostbaarheden wilt verdelen over nabestaanden. En wat uw wensen voor de uitvaart zijn. Nalaten van geld kan niet via een codicil.


Een codicil moet met de hand geschreven zijn. Er moet een datum onderstaan en uw handtekening. Voor een codicil heeft u geen notaris nodig. 


Wensen rondom behandeling en levenseinde vastleggen:

U kunt uw wensen rondom behandeling en levenseinde vastleggen. Bijvoorbeeld welke behandelingen u wel of juist niet wilt en wie uw wettelijk vertegenwoordiger is. Ook kunt u verklaren dat u niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand. Zo houdt u zelf invloed op de gewenste zorgverlening tijdens de allerlaatste fase van uw leven. 


Lees meer over het vastleggen van wensen voor het levenseinde


Wanneer u uw wensen schriftelijk vastlegt, maakt u een wilsverklaring. 


Lees: Hoe stel ik een wilsverklaring op?


Waar sterven:

Het is belangrijk om tijdig te overleggen met uw huisarts en/of de thuiszorg wat de mogelijkheden zijn. U kunt ook alvast eens kijken bij een hospicevoorziening.


Weet u niet waar u in de laatste fase wilt verblijven, of twijfelt u nog? Misschien helpt de KeuzeHulp Palliatieve Zorg. Via filmpjes en een stappenplan kunt u aangeven wat u wilt. Vervolgens maakt het programma een afweging op basis van uw antwoorden.


Uitvaart regelen:

Misschien wilt u uw eigen uitvaart regelen, of een deel daarvan. Dan kunt u contact opnemen met een uitvaartondernemer. U kunt uw wensen ook bespreken met uw naasten. 


Lees ook: Wat kan ik regelen voor mijn eigen uitvaart?


Als u niet over uw eigen uitvaart wilt of kunt praten, dan kunnen uw naasten uw uitvaart voor u regelen.Bron: www.kanker.nl