Welke zorgverleners zijn er voor mij?

11-02-2019 18:11In de palliatieve fase krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Wie dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. 


Het kan gaan om:


 • medisch specialist en verpleegkundige
 • huisarts 
 • wijkverpleegkundige (thuiszorg)
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • diëtist
 • maatschappelijk werker
 • geestelijk verzorger
 • psycholoog
 • apotheker


Zij overleggen met elkaar en stemmen de zorg zo goed mogelijk op elkaar af. Wanneer dat nodig is, vragen zijn hulp van experts of van een palliatief team.


U kunt ook hulp en steun krijgen van vrijwilligers.


Hoofdbehandelaar en centrale zorgverlener:

Het is belangrijk om te weten wie uw hoofdbehandelaar is. En wie de centrale zorgverlener is.

De hoofdbehandelaar is degene die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling. Meestal is dit de specialist of de huisarts.


De centrale zorgverlener is degene die de zorg coördineert. Deze persoon is uw eerste contactpersoon bij vragen en problemen. Vaak is dit de  wijkverpleegkundige.


Medisch specialist en verpleegkundige:

Uw specialist zal proberen uw ziekte te remmen en/of uw klachten te behandelen. Als het nodig is, kan hij u verwijzen naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. 


De verpleegkundige of verpleegkundig specialist helpt bij het bestrijden van uw klachten en geeft advies, begeleiding en ondersteuning. Vaak is de verpleegkundige ook uw eerste aanspreekpunt. 


Is er geen behandeling in het ziekenhuis meer mogelijk of nodig, dan verwijst uw specialist u naar de huisarts. Dat gebeurt ook als u niet meer behandeld wilt worden.


Huisarts en wijkverpleegkundige:

Wilt u in de laatste fase thuis verzorgd worden, dan krijgt u zorg van uw huisarts en van de wijkverpleging. Zij proberen de laatste periode van uw leven zo aangenaam mogelijk voor u te maken. Bijvoorbeeld door pijn, zorgen of andere ongemakken te verlichten. U kunt met hen bespreken wat u belangrijk vindt en wat uw wensen en behoeften zijn. Zij kunnen u helpen om uw leven zo goed mogelijk af te ronden.


De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Zo nodig neemt de huisarts contact op met uw medisch specialist of met het palliatief team van uw ziekenhuis. Hij kan ook andere zorgverleners inschakelen, zoals een fysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker of een psycholoog.


De wijkverpleegkundige kan bij u thuis komen om te bespreken wat uw wensen en behoeften zijn en u thuis verpleegkundige zorg geven. Voorbeelden van deze zorg zijn: lichamelijke verzorging (wassen en aankleden), wondverzorging of medicijnen toedienen. Zo nodig kan de wijkverpleegkundige een beroep doen op een specialistisch team, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een pompje voor bepaalde medicatie. De wijkverpleegkundige kan ook helpen bij het regelen van andere zorg, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, thuiszorg of nachtzorg. 


De wijkverpleegkundige weet ook welke hulpmiddelen u kunnen helpen en waar u ze kunt halen.


De Vilans Hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken.


Fysiotherapeut:   

Als dat nodig is, kan uw (huis)arts u doorverwijzen naar een fysiotherapeut. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in uw houding en/of bewegingen. Ook bij klachten van benauwdheid kan de fysiotherapeut helpen.


U kunt zelf een bezoek aan de fysiotherapeut brengen. Als dat niet (meer) gaat, kan de fysiotherapeut ook bij u langskomen.

        

Zoek een (oncologie) fysiotherapeut bij u in de buurt           


Ergotherapeut:    

Misschien zijn bepaalde dagelijkse handelingen door uw ziekte moeilijk geworden. Een ergotherapeut helpt u deze dagelijkse handelingen weer mogelijk te maken. 


Hij kan u:


 • adviseren hoe u bepaalde handelingen kunt uitvoeren zoals: eten, lezen en uzelf verzorgen
 • nieuwe vaardigheden aanleren zoals: rolstoel rijden, hulpmiddelen leren gebruiken of dingen zittend doen
 • adviseren over het gebruik van hulpmiddelen
 • adviseren over eventuele aanpassingen in uw woning

        

Zoek een ergotherapeut bij u in de buurt.          


Diëtist:   

Heeft u problemen met of vragen over voeding? Dan kan een diëtist u helpen. Uw arts kan u doorverwijzen naar de diëtist van het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of de thuiszorgorganisatie. Een diëtist met een eigen praktijk is ook mogelijk.

        

Zoek een diëtist bij u in de buurt          


Logopedist:    

Een logopedist helpt bij klachten en problemen op het gebied van adem, stem, gehoor, spraak en taal. Ook bij stoornissen in het kauwen en slikken kan de logopedist helpen.

        

Zoek een logopedist bij u in de buurt           


Maatschappelijk werker:    

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij uw verdriet, zorgen en onzekerheden. Daarnaast kan hij u helpen met een aantal praktische vragen, bijvoorbeeld over zorg en hulp thuis en over vergoedingen.


Heeft u een gezin met jonge kinderen, dan kan een maatschappelijk werker u helpen hen voor te bereiden op het naderende afscheid. 


Uw huisarts, uw medisch specialist of de (wijk)verpleegkundige kan u in contact brengen met een maatschappelijk werker. U kunt ook zelf op zoek gaan naar een maatschappelijk werker. U kunt daarvoor contact opnemen met het sociaal wijkteam in uw gemeente.

        

Zoek een maatschappelijk werker bij u in de buurt          


Geestelijk verzorger:    

Bij een geestelijk verzorger kunt u terecht met vragen over zin en zingeving (levensvragen).

Ook kunt u bespreken wat kracht en houvast geeft in uw situatie. Misschien heeft u een geloofs- of levensovertuiging waar u over kunt spreken.  


U kunt met uw huisarts of wijkverpleegkundige bespreken welke geestelijke verzorger bij u past. Dat kan een pastor, predikant, priester, imam, pandit, algemeen geestelijk verzorger of humanistisch raadsman zijn. U kunt ook zelf contact opnemen. 


Soms is er een geestelijk verzorger aanwezig in de instelling waar u onder behandeling bent. U kunt ook zelf op zoek gaan naar een geestelijk verzorger.

      

Zoek een geestelijk verzorger bij u in de buurt          Psycholoog:   

De psycholoog kan u helpen als het u niet genoeg helpt om bepaalde gedachten, gevoelens en klachten te bespreken met mensen in uw directe omgeving. Sommige zaken bespreekt u misschien liever met iemand wat verder van u afstaat en die ervaring heeft in het begeleiden van mensen die ernstig ziek zijn.


U voert een aantal gesprekken met de psycholoog. Het doel daarvan is dat u kunt omgaan met uw situatie en de bijbehorende gevoelens.


Zoek een psycholoog bij u in de buurt          Apotheker:    

De apotheek is de plaats waar u deskundig en persoonlijk advies kunt krijgen over het gebruik van uw geneesmiddelen en materialen zoals verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en dergelijke. Wanneer u wilt, kunnen de materialen en de medicijnen bij u thuis worden bezorgd.
Bron: www.kanker.nl