Wensen voor het levenseinde vastleggen.

07-02-2019 20:43



U kunt op schrift zetten wat uw wensen zijn rondom de behandeling en het levenseinde. Hiermee voorkomt u dat anderen over u beslissen op momenten dat u dat zelf niet meer kunt. En dat zij misschien een besluit nemen dat u zelf niet had gewild.


Voor uw naasten kan het ook fijn zijn als duidelijk op papier staat wat u wel en niet wilt. U belast hen dan niet met het nemen van lastige beslissingen als u zelf niet meer kunt belissen.


Wilsverklaringen:

Een aantal voorbeelden van dingen die u vast kunt leggen:


 • Wie voor u mag beslissen als u dat zelf niet meer kunt,
 • Welke behandelingen u wel, of juist niet wilt aan het einde van uw leven.
 • Wanneer u euthanasie zou willen (euthanasieverzoek).
 • Of u na uw overlijden organen of weefsel wilt afstaan.
 • Of u uw lichaam na overlijden ter beschikking wilt stellen aan de medische wetenschap.


Een verklaring waarin u vastlegt wat u wilt of niet wilt, heet een wilsverklaring. Verandert u van gedachten, dan kunt u zo'n verklaring altijd tussentijds aanpassen.


Hoe legt u uw wensen vast?

U kunt zelf een wilsverklaring opstellen: handgeschreven of getypt. Op Thuisarts.nl staan enkele voorbeelden van hoe u dit kunt doen.


Er zijn ook standaard wilsverklaringen (niet gratis). Voorbeelden zijn:


 • Zorgverklaring van Stichting Zorgverklaring
 • NPV-Levenswensverklaring; de NPV is een christelijke organisatie
 • Behandelverbod van de NVVE
 • Formulier volmacht (aanwijzen vertegenwoordiger) van de NVVE


Via de website Pal voor U kunt u het notitieboek: Notities over het einde van mijn leven aanschaffen. Dit notitieboek kan dienen als zorg- of wilsverklaring.


Lees ook: Een wilsverklaring opstellen in 8 stappen


Veel gebruikte wilsverklaringen:


Zorgverklaring:

In een Zorgverklaring legt u vast op welke wijze u wel, of juist niet medisch en verpleegkundig verzorgd wilt worden in de laatste levensfase. Daarnaast kunt u aangeven wie u machtigt om medische beslissingen te nemen, wanneer u dit zelf niet meer kunt (uw vertegenwoordiger).


Meer informatie vindt u bij Stichting Zorgverklaring en de Nederlandse Vereniging Patiënten Zorg voor het leven.


Behandelverbod:

In een Verklaring Behandelverbod kunt u vastleggen in welke situaties u niet meer behandeld wilt worden. De arts moet uw verklaring respecteren, ook wanneer dit betekent dat u eerder komt te overlijden.


Onderwerpen die u kunt vastleggen zijn bijvoorbeeld:


 • Niet naar de Intensive Care (dit houdt automatisch ook in dat u niet meer beademd wordt, dit kan namelijk alleen op de IC)
 • Geen operaties, chemotherapie of bestraling
 • Geen bloedproducten/ bloedtransfusie
 • Geen antibiotica
 • Geen sondevoeding
 • Niet-reanimeren. Dit betekent dat na hartstilstand geen pogingen meer gedaan worden om het hart weer op gang te brengen.


Een Verklaring Behandelverbod kunt u bestellen bij de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde. Ook zijn er ziekenhuizen die werken met eigen verklaringen behandelverbod.

Een niet-reanimerenpenning kunt u bestellen bij de Patiëntenfederatie Nederland.


Euthanasieverzoek:

Een euthanasieverzoek is een wilsverklaring. Deze verklaring helpt de arts aan wie u om euthanasie vraagt. In een euthanasieverzoek staat onder welke omstandigheden u euthanasie wenst.

Lees meer over euthanasie.


U kunt zo'n verklaring zelf opstellen. Een voorbeeld van een schriftelijk euthanasieverzoek vindt u op Thuisarts.nl


U kunt ook het euthanasieverzoek van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) gebruiken. U moet dan wel lid zijn van deze organisatie. 


Als u ernstig ziek bent, is het belangrijk dat u regelmatig met uw arts over uw verklaring praat. Daardoor weet uw arts dat u nog steeds achter uw verzoek staat.


Andere voorbeelden van wilsverklaringen:


Verklaring of u na uw overlijden organen of weefsel wilt afstaan:

In het Donorregister kunt u laten registreren of u na uw overlijden organen of weefsel wilt afstaan. Hiervoor moet u online of op papier een donorformulier invullen.


Verklaring waarin u uw lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap:

Wilt u uw lichaam ter beschikking stellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan moet u hiervoor zelf contact opnemen met een universiteit of een ziekenhuis verbonden aan een universiteit. Zij sturen u de benodigde formulieren toe.


Lees ook: Hoe stel ik mijn lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap?


Levenstestament:

In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert.


Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. Het werkt tijdens uw leven. Dat is het verschil met een testament. Een testament werkt pas als u overlijdt.


Lees meer over het levenstestament op notaris.nl




Bron: www.kanker.nl